Přijímací rozhovor na SŠ

Na této stránce nabízíme souborné informace k tématu realizace ústního rozhovoru, který nahrazuje PZ:

PZ 2024 – aktuální rok

Prezentace MŠMT, Mgr. Barbora Krčmářová – přijímání uchazečů ze zahraničí 2023-2024 (11.12.2023)

Převodní tabulka ukrajinských známek

Informace MŠMT – uchazeči PZ se SVP od 1.1.2024_(zveřejněno 15.1.2024)

Opatření obecné povahy – přijímací řízení 2023/2024 (platí od 31.10.2023)

Jak na přijímací rozhovor na SŠ?

Otázky rozhovor prosinec 2023

Modul strojírenství a strojírenská výroba (návrh modulu k využití) – prosinec 2023

Modul zdravotnictví (návrh modulu k využití) – prosinec 2023

PZ 2023

Zkušenosti s realizací pohovoru – Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příklady dobré praxe, Zuzana Zoubková, Dagmar Dvořáková (prezentace)Brno

Přijímací řízení pro uchazeče ze zahraničí  – legislativní ukotvení, počítání pořadí v umístění

Webinář na téma Jak na přijímací pohovor na SŠ – legislativní rámec a příklady dobré praxe

Webinář provádí účastníky legislativním zakotvením přijímacího pohovoru na SŠ, který nahrazuje přijímací zkoušku na SŠ z předmětu Český jazyk a literatura. Nabízí perspektivu dvou škol, které již pohovory v minulých letech realizovaly. Zástupci těchto škol hovoří o svých zkušenostech i nástrahách procesu. Na konci webináře Vám představíme návodné shrnutí v podobě jednoduchých kroků, které vyplývají ze zkušeností participujících kolegů ze škol.

Záznam webináře naleznete zde. Pro sledování je potřeba vyplnit dotazník, který eviduje počet shlédnutí. Webinář byl realizován za podpory MŠMT, MV ČR a UNICEF)