Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince V – konference NPI

Rádi bychom Vás tímto pozvali na letošní konferenci Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince V , která se věnuje problematice přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců ve školách. Pozornost bude v letošním roce věnována současné situaci a podpoře dětí/cizinců v souvislosti se změnami vyhlášek vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,  zkušenostem a implementaci bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání, dále se dotkneme tématu vzdělávání žáků na středních školách a největší prostor bude věnován sdílení příkladů dobré praxe. Zazní příspěvky, které se budou zaměřovat  jak na zkušenosti z již realizovaných intenzivních kurzů Češtiny jako druhého jazyka, tak čerstvé zkušenosti z organizace a plánování bezplatné jazykové přípravy. Přihlásit se můžete zde.

Termín konání: 14. 10. 2021, 9:00 – 16.00 hod., online MS Teams.

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince V

14. října 2021, On line

POSKYTOVÁNÍ PODPORY DĚTEM/ŽÁKŮM CIZINCŮM V ČESKÉ REPUBLICE

Aktuální informace

9.00 – 9.10 Zahájení a úvodní slovo, NPI ČR
9.10 – 9.30

 

Podpora vzdělávání dětí a žáků cizinců ze strany MŠMT,

Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT

9.30 – 9.50

 

SŠ – legislativa, informace z MŠMT,

Mgr. Barbora Krčmářová, Oddělení všeobecného vzdělávání, Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT

9.50 – 10.10 Metodická podpora pro učitele a poradenské pracovníky, kteří pracují s dětmi a žáky s nedostatečnou znalostí češtiny,

Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných

10.10 – 10.20 Aktivity Krajských center podpory NPI ČR pro pedagogické pracovníky,

Mgr. Halka Smolová Závorová, NPI ČR, metodička pro vzdělávání

10.20 – 10.45

 

Situace žáků s nedostatečnou znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka – opakovaný monitoring na pražských základních školách a pilotáž v rámci České republiky,

Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D., RNDr. Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D., Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, projekt Škola jako integrační parter  

10.45 – 11.30 Diskuze
11.30 – 12.30 Přestávka oběd
BLOK VĚNOVANÝ SDÍLENÍ DOBRÝCH PRAXÍ:

Plánování a realizace bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání, zkušenosti s výukou v intenzivních jazykových kurzech na ZŠ

12.30 – 12:50 Organizace jazykové podpory v MŠ v souladu se změnou vyhlášky 14/2005Sb.,

Mgr. Radana Mikšová, ředitelka, MŠ Srdíčko, Praha 12

12:50 – 13:10 Intenzivní kurz a organizace jazykové přípravy podle nového systému,

Mgr. Lenka Kader Aghová, Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí

13.10 – 13:30 Zkušenosti s organizací intenzivního kurzu,

PhDr. Pavel Ostap, ředitel, Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického

13:30 – 13.50 Plánování a realizace bezplatné jazykové přípravy,

PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel, Lucie Sichingerová, Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí

13.50 – 14:10 Diskuze
14.10 – 14.30 Přestávka na kávu
ODPOLEDNÍ WORKSHOPY
14:30 – 16.00 A: Jazyková podpora a začleňování dětí s OMJ v rámci předškolního vzdělávání

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.,  PedF UK v Praze, Mgr. Petra Ristić, zástupkyně ředitelky MŠ Sluníčko pod střechou

14:30 – 16.00 B: Plánování výuky ČDJ, Mgr. Barbora Nosálová, lektorka kurzů ČDJ, autorka učebnice Učíme češtinu jako druhý jazyk
16.00 KONEC

 

Připravujeme pro Vás medailonky jednotlivých lektorů:)

Přihlásit se můžete zde.