Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince VI -2022 – možnost přihlášení

Jsme rádi, že Vám i v letošním roce můžeme nabídnout paletu informací a zkušeností z oblasti integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Právě jsme vypsali přihlašování na tradiční on line konferenci: Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince VI, kterou připravil NPI ČR ve spolupráci s kolegy z MŠMT a za podpory MV.

Letos se budeme věnovat tradičně legislativním novinkám v oblasti začleňování dětí a žáků cizinců a záměrům MŠMT pro školní rok 2022/2023. Z oblasti podpory pedagogů se zaměříme na aktuální témata při začleňování cizinců do běžných (heterogenních) tříd. K využití nabídneme nové nástroje a materiály vyvinuté NPI ČR a zároveň dáme slovo zkušeným ředitelům škol, kteří mají dlouholeté zkušenosti s tímto tématem a je možné se z jejich praxe poučit a inspirovat.

Téma práce s cizinci v heterogenní třídě považujeme pro tento rok za obzvláště nosné a doufáme, že vám přineseme náměty a inspiraci pro další pedagogické působení.

Společné bloky budou realizovány formou streamované konference v MS Teams, abychom vám umožnili vstupovat do diskuze s dotazy a nabídli tak interaktivní formu setkání. Na společné bloky bude navazovat workshopová část, která nabídne praktické rady a prostor pro výměnu zkušeností učitelů. V nabídce bude online workshop z oblasti podpory výuky češtiny pro žáky ZŠ nebo z oblasti podpory dětí v MŠ.

Termín: 13. 10. 2022, 9.00 – 15. 30 hod., online

Přihlaste se prosím zde.

Účast na konferenci je bezplatná.

PROGRAM:

POSKYTOVÁNÍ PODPORY DĚTEM/ŽÁKŮM CIZINCŮM V ČESKÉ REPUBLICE

Aktuální informace

9.00 – 9.10 Zahájení a úvodní slovo, PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT  
9.10 – 9.40 Podpora vzdělávání dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ, změny v roce 2022, Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT
9.40 – 10.10 Podpora vzdělávání žáků cizinců na SŠ PhDr. Marie Černíková, ministerská radová, Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT, Oddělení všeobecného vzdělávání
10.10 – 10.30 Aktivity Krajských center podpory NPI ČR pro pedagogické pracovníky, Mgr. Halka Smolová Závorová, NPI ČR, metodička pro vzdělávání
10.30 – 10.50 Diskuze, dotazy
10.50 – 11.00 Přestávka na kávu

BLOK VĚNOVANÝ SDÍLENÍ DOBRÝCH PRAXÍ

Výuka a práce v heterogenních kolektivech

11.00 – 11:20 Pedagogická diagnostika v MŠ a možnosti jejího využití při podpoře dětí cizinců, Mgr. Hana Splavcová, vedoucí Oddělení předškolního vzdělávání, garantka předškolního vzdělávání NPI ČR
11:20 – 11:45 Individualizovaný přístup v heterogenních třídách v MŠ, podpora žáků cizinců v prostředí pestré třídy, Mgr. Ivana Gerlašínská, ředitelka školy, Mateřská škola Mezi Domy, Praha 4
11.45 – 12:05 Metodická podpora učitelů v práci s heterogenní třídou ze strany NPI ČR, PhDr. Renata Votavová, vedoucí Oddělení společného vzdělávání NPI ČR
12:05 – 12.30 Práce s heterogenním kolektivem na ZŠ Lyčkovo nám., začleňování žáků cizinců do běžných tříd Mgr. Lenka Pechátová, zástupkyně ředitele školy, Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6  
12.30 – 12:55 Specifika výuky češtiny jako druhého jazyka žáků na SŠ (zkušenosti z realizace), Mgr. Aleš Novák, zástupce ředitele pro Jazykovou školu, Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy
12.55 – 13.20 Diskuze, dotazy
13.20 – 14.00 Přestávka na oběd

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

14:00 – 15.30 A: Autentické materiály ve výuce: metodická perspektiva, Mgr. Radim Ošmera, NPI ČR, metodik výuky ČDJ Prakticky pojatý seminář představí různé druhy autentických materiálů do výuky češtiny jako druhého jazyka a práce s nimi. V první části na konkrétních příkladech ukáže možnosti i rizika zapojení autentických materiálů do výuky. V druhé části pak na jednom vybraném příkladu představí konkrétní aktivity, které budou zarámovány do teorie schématu. Seminář bude interaktivní, účastníci si sami vyzkouší jak roli studentů, tak roli tvůrců aktivit.
14:15 – 15.45 B: Podpora rozvoje jazykových dovedností dětí v MŠ – praktické ukázky využití videomateriálu ČT Mína a Týna, Bc. Zuzana Nováková, MŠ Sluníčko pod Střechou, Praha 13
15.30 KONEC

Konference je určena široké pedagogické veřejnosti.