Projekt APIV A nabízí nové materiály pro podporu výuky češtiny jako druhého jazyka

Kolegové z projektu NPI ČR APIV A připravili pro pedagogy ZŠ vzdělávající žáky s OMJ nástroj pro ověřování jazykových kompetencí žáků v češtině jako druhém  jazyce (ČDJ), jehož součástí je i jazykový test z češtiny.

Projekt nabízí též metodické a výukové materiály pro MŠ a ZŠ, které obsahují vedle metodických doporučení také pracovní listy, které lze použít přímo ve výuce.

Podrobné informace i s odkazy na materiály naleznete na: https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a