Publikace Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem, META,o.p.s., 2022

Rádi sdílíme informaci, že META o.p.s. vydala komplexní publikaci na podporu práce dvojjazyčných asistentů pedagoga:)

Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem: praktická příručka pro asistenty a asistentky pedagoga v ZŠ.