Publikace Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku (publikace pro MŠ)

Zveřejňujeme pro vás novou publikaci zaměřenou na podporu práce pedagogů s dětmi v předškolním vzdělávání.

Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku (publikace pro MŠ), NPI 2021

autorky: Klára Hannová a Petra Slavíková

Publikace je stručným praktickým průvodcem pedagoga; věnuje se vymezení hlavního pojmu dítě s odlišným mateřským jazykem, nutné přípravě pedagoga před nástupem takového dítěte do třídy, přípravě třídy a pomůcek, adaptačnímu a integračnímu procesu dítěte, jeho pedagogické diagnostice a dalšímu systematickému jazykovému rozvoji nebo specifikům komunikace s rodinou dítěte. Část publikace tvoří soubor osvědčených her směřujících k budování jazykových dovedností. Herní princip je zvolen účelně z důvodu nastavení uvolněné atmosféry, ve které dítě s OMJ projevuje chuť a radost z poznávání nového jazyka. Umožňuje mu zažít úspěch a probouzí motivaci k dalšímu učení. Zároveň dítě vede k sociální interakci a komunikaci s dalšími vrstevníky, protože si většinou hrají v menších skupinkách.

Děkujeme autorkám za vstřícnou a milou spolupráci, v NPI si jí vážíme:)

K bezplatnému stažení je k dispozici zde: