RUMUNSKO

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Předškolní vzdělávání (mateřská škola)

Mateřská škola v Rumunsku je určena pro děti ve věku 3-6 (nebo 7) let a je nepovinná.

Povinná školní docházka

Povinné vzdělávání v Rumunsku zahrnuje 4 roky základního a 4 roky středoškolského vzdělávání. Povinná školní docházka v Rumunsku trvá 9 let a trvá od 6 (resp. 7) do 16 let.  Tento stupeň vzdělávání organizuje a řídí Ministerstvo národního vzdělávání.

 Základní vzdělávání: Třídy: 1-4

Základní vzdělávání v Rumunsku trvá 4 roky a navštěvují ho děti ve věku 7-11 let (na žádost rodičů 6 let). První 4 roky vyučuje pouze jeden učitel, zatímco další učitelé vyučují některé odborné předměty, např. studium počítačů, cizího jazyka atd.

 Gymnázium (Middle/Lower-Secondary Education)“ Třídy: 5-9

Po 4 letech základního vzdělávání žáci navštěvují nižší střední školu-gymnázium, která trvá 4 roky. Na tento stupeň vzdělávání mohou jít děti ve věku 11-15 let.

 Systém středních škol

Středoškolské vzdělávání v Rumunsku zahrnuje 9. až 12. třídu nebo 9. až 13. třídu. Středoškolské studium trvá 4 roky, přičemž 2 ročníky jsou povinné, tj. 9. a 10. třída, a 2 nepovinné ročníky- 11. a 12. třída.  V Rumunsku existují také střední odborné školy a střední technické školy.  Technické střední školy kladou důraz na technické vzdělání, zatímco odborné střední školy se zaměřují na konkrétní povolání.

Vyšší sekundární vzdělávání

Tento stupeň vzdělávání není povinný a trvá 4 roky.

Terciární/vysokoškolské vzdělávání

Terciární vzdělávání v Rumunsku poskytují veřejné a soukromé vysokoškolské instituce.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Různé stupně vzdělávání v Rumunsku mají různé stupnice známek.

Rumunské základní školy používají čtyřstupňovou klasifikační stupnici (7-11 let).

 známka  Popis  Popis (v rumunštine)
 9-10  Velmi dobrý  Foarte Bine (FB)
 7-8  Dobrý  Bine (B)
 5-6  Dostatečně – prošel  Satisfăcător (S)
 4 a méně  Nedostatečně – nevyhověl  Nesatisfăcător (I)

Střední a vyšší vzdělání

Na nižších středních, středních a vysokých školách se používá desetibodová klasifikační stupnice. Minimální úspěšnost je 5. Neexistuje 0.

 známka popis CZ ekvivalent
 10,00 – 8,75  výborný 1
 8,74 – 7,50  Velmi dobře A-minus- 1
7.49 – 6,25  Dobrý 3
 6,24 – 5,00  Dostatečný 4
4,99 – 0 Nevyhovující 5

Zdroje:

https://www.romaniaeducation.info/education-system/language-of-instruction-academic-year-and-grading-system.html

https://www.romaniaeducation.info/education-system

https://www.scholaro.com/db/countries/Romania/Education-System

https://www.romaniaeducation.info/k12/romania-k-12-education-system.html

https://education.stateuniversity.com/pages/1257/Romania-PREPRIMARY-PRIMARY-EDUCATION.html

https://www.researchgate.net/publication/303723473_PAST_AND_PRESENT_IN_THE_ROMANIAN_PRIMARY_EDUCATION_CURRICULUM

https://www.oecd.org/education/school/strengthening-evaluation-and-assessment-in-romania-is-key-to-educational-reform.htm

https://splash-db.eu/policydescription/educational-policies-romania-2014/

https://borgenproject.org/6-facts-about-education-in-romania/

https://www.k12academics.com/Education%20Worldwide/Education%20in%20Romania/students-life-romanian-schools

https://www.greeneuropeanjournal.eu/romanias-uneducated-youth/

https://www.minedu.sk/data/att/21508.pdf

Zveřejněno: 03/2023 (aktualizováno 03/2024)