RUSKO

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Základní vzdělávání

Základní vzdělávání začíná v šesti nebo sedmi letech a trvá čtyři roky. Školní vzdělávání zajišťuje celostátní vláda, i když regionální úřady mohou přidat místní prvky. Po jednom nebo více letech v mateřské škole, kde se děti učí číst a psát, nastupují do základní školy již gramotné, kde absolvují 4 třídy.

Střední vzdělávání

Po ukončení základní školy přechází žáci na střední školu, kde studují 5. až 9. třídu. Zde získají základní vzdělání v široké škále předmětů, které jim má poskytnout dobrý start do života bez ohledu na jejich případnou volbu povolání. Studenti si mohou vybrat, zda střední vzdělání dokončí na běžné škole, nebo se rozhodnou navštěvovat po tuto dobu odbornou školu.

Pokud si žáci přejí pokračovat ve studiu podle vlastního výběru, mohou přejít na střední všeobecně vzdělávací školu na další 3 roky, aby se případně kvalifikovali pro přijetí na vysokou školu nebo se vydali po odborné cestě. Na konci středoškolského vzdělávání musí všichni studenti složit jednotnou státní zkoušku (Единый государственный экзамен, Yediny gosudarstvenny ekzamen), pokud chtějí pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání. Zkoušky z ruštiny a matematiky jsou povinné, zatímco ostatní předměty, včetně přírodních věd, cizích jazyků a humanitních věd, jsou nepovinné.

Ruské ministerstvo školství stanovuje studijní program ve školách a na rozdíl od mnoha západních zemí nemají studenti možnost rozhodovat o předmětech, které budou studovat, dokud nesloží jednotnou státní zkoušku (EHZ).

Stejně jako veřejné základní školy jsou i veřejné střední školy v Rusku bezplatné a spadají pod dohled ministerstva školství. Stejně jako v případě základních škol se i zde kvalita výuky může značně lišit v závislosti na škole a jejím umístění.

Všechny děti musí školu navštěvovat do 15 let, kdy ji mohou se souhlasem rodičů opustit. V prvních čtyřech ročnících střední školy se budou učit ruský jazyk, literaturu, cizí jazyk, matematiku, informační technologie, dějepis, společenské vědy, zeměpis, fyziku, biologii, chemii, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, design a technologie a tělesnou výchovu.

Toto období končí složením základní státní zkoušky (OGE). Po jejím vykonání si mohou vybrat, zda budou pokračovat ve studiu další dva roky a složí jednotnou státní zkoušku (OGE), přejdou na odbornou školu nebo vzdělávání zcela ukončí.

Studenti jsou hodnoceni na pětistupňové škále, přičemž 5 znamená „výborný“ a 1 je známkou extrémního neúspěchu. Učitelé jen zřídkakdy udělují známku 1 a většinou studenti dostávají známky mezi 2 a 5.

V současné době platí jedenáctiletý systém všeobecného vzdělávání, přičemž děti začínají chodit do školy v sedmi letech.

  • Základní vzdělání trvá 4 roky (7-10 let) Třídy 1-4
  • Základní všeobecné vzdělání trvá o 5 let déle (11-15 let), třídy 5-9
  • Střední (úplné) všeobecné vzdělání trvá další 2 roky (16-17 let), 10-11 třída

Školní rok začíná 1. září a trvá do června. Učební plány všeobecného vzdělávání obvykle stanovují 34 týdnů studia rozložených do 2 pololetí v roce, přičemž na střední škole se studuje 38 hodin týdně. Jednotné státní zkoušky na přelomu května a června ukončují školní studium. Úředním jazykem výuky/zkoušek je ruština. Střední všeobecné vzdělání s 11 lety formálního vzdělávání je povinné od 1. září 2007.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Stupnice pro přepočet známek v Rusku:

Stupnice pro klasifikaci                      Stupeň Popis                                      CZ ekvivalent

 

5                                             Отлично / Otlichno (Výborně)                                             1

4                                             Хорошо / Khorosho (Dobrý)                                                2

3                                             Удовлетворительно / Udovletvoritel’no (Uspokojivé)        3

–                                                                                                                                                        4

2                                             Неудовлетворительно / Neudovletvoritel’no (Neprospěl)  5

Zdroje:

https://bismoscow.com/news/blog/the-russian-educational-system-vs-the-british-one/

https://www.evaluationworld.com/school-education-systems/russia.html

https://www.expatica.com/ru/education/children-education/the-education-system-in-russia-104072/

https://news.itmo.ru/en/features/life_in_russia/news/12757/

https://www.rbth.com/society/2015/01/06/why_do_russias_schools_never_assign_students_the_lowest_grade_41839.html

https://www.russia-education.info/k12

https://www.theglobaleconomy.com/Russia/Primary_school_completion_rate/

https://www.scholaro.com/db/Countries/russia/Education-System

https://shelbycearley.files.wordpress.com/2010/06/wia-im_iqas_ussr_profile.pdf

Zpracováno: prosinec 2023