ŠABLONY OP JAK VYHLÁŠENY – MŠMT

MŠMT vyhlásilo dne 25. 5. 2022 výzvy pro podávání žádostí o podporu do výzvy ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. Z těchto šablon bude příležitost hradit také aktivity zaměřené na podporu dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Zaměřují se i na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, za ně se považují také děti ukrajinských běženců, které mohou být z šablon rovněž podpořeny. Novinkou je např. pozice dvojjazyčného asistenta.

Žádosti o podporu do  mohou žadatelé předkládat od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023 do 14:00 hodin.

Rozpočet projektu si základní škola sestaví formou volby jednotlivých šablon. Maximální výše rozpočtu je stanovena na součet základní částky 300 tis. Kč a částky odpovídající 3 tis. Kč na každého žáka. Škola se 180 a více žáky může připojit i částku připadající na maximální možný úvazek školního psychologa a školního speciálního pedagoga, a to až do 31. 12. 2024. Je-li součástí školy také školní družina či školní klub, je možné ještě získat finance i na další aktivity.

Více informací je k dispozici na stránkách OP JAK v sekci výzvy. Současně je k dispozici konzultační linka pro šablony OP JAK na tel.: 234 814 777 (každý pracovní den od 9 do 15 hodin) a e-mailová adresa dotazyZP@msmt.cz.

Celý článek na webu MŠMT –  zde.

Pro rychlou informaci – přehled šablon:

Personální podpora:
Školní asistent MŠ
Sociální pedagog MŠ
Dvojjazyčný asistent MŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj
pracovníků ve vzdělávání MŠ:
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ
Podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ:
Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností:
Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

ZŠ (pro rychlou orientaci jsme Vám stáhli základní info z webu: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/ )

Výzva_šablony_MŠ_a_ZŠ – text výzvy

Přehled_šablon_MŠ_a_ZŠ I_OPJAK__ jejich věcný výklad

Kalkulačka_šablon_MŠ a_ZŠ_I_OPJAK

Personální podpora:
Školní asistent ZŠ
Školní speciální pedagog ZŠ
Školní psycholog ZŠ
Sociální pedagog ZŠ
Kariérový poradce ZŠ
Dvojjazyčný asistent ZŠ
Osobnostně sociální a profesní
rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ:
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ:
Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ
Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností:
Odborně zaměřená tematická
a komunitní setkávání v ZŠ

PPP

Sdílený školní speciální pedagog ZŠ
Sdílený školní psycholog ZŠ

ZUŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj
pracovníků ve vzdělávání ZUŠ:
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZUŠ:
Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ
Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností:
Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ

Střediska volného času:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj
pracovníků ve vzdělávání SVČ:
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ
Podpora inovativního vzdělávání účastníků
zájmového vzdělávání v SVČ:
Inovativní vzdělávání účastníků zájmového
vzdělávání v SVČ
Spolupráce s rodiči účastníků SVČ a veřejností:
Odborně zaměřená tematická
a komunitní setkávání v SVČ