Sdílíme nabídku kolegů z organizace Locika k tématu Jak mluvit o válce s dětmi

Sdílíme shrnutí, které publikovala nezisková organizace Centra LOCIKA k tématu Jak hovořit s dětmi o válce a užitečné shrnutí reakce dětí a adolescentů na katastrofickou událost

a záznam webináře Jak mluvit s dětmi o válce (Locika, Skaut) zde