Sdílíme – nabídku nadační finanční podpory pro rodiny z Ukrajiny

V reakci na situaci s ukrajinskými občany, kteří v ČR hledají bezpečí pro sebe a své děti, nabízí Nadace Terezy Maxové dětem pomoc ukrajinským rodinám/maminkám v oblasti vzdělávání.

Nabízí možnost zažádat o finanční podporu v rámci CTP fondu (CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem – NTMd (nadaceterezymaxove.cz)). Z fondu lze podpořit žádosti na úhradu např. školného/školkovného, družiny, zájmových kroužků a aktivit, doučování, psychoterapie, dětských táborů, účast na školou organizovaných akcích, nákup školních pomůcek a učebnic…
Doposud bylo podmínkou možnosti podání žádosti do fondu pobírání přídavku na dítě. Po dohodě s dárcem a partnerem projektu tato podmínka odpadá pro ukrajinské děti.

Žádosti mohou za rodiče podat i doprovázející organizace v regionech.
Formuláře grantových žádostí jsou k dispozici na tomto odkazu – Grantové řízení – NTMd (nadaceterezymaxove.cz).
Kontakt:
Petra Visscher
Nadace Terezy Maxové dětem
Lazarská Business Centre
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
gsm: +420 734 180 517
E: petra.visscher@terezamaxovadetem.cz
http: www.terezamaxovadetem.cz