SRBSKO

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Základní vzdělávání

V Srbsku je povinné vzdělávání od 7 do 15 let, které je rozděleno do dvou stejných období po povinném jednoletém předškolním období.

Střední vzdělání

Čtyři roky středoškolského vzdělávání probíhají na střední škole, kde se vyučují předměty jako přírodní a společenské vědy, jazyky a matematika. Závěrečnou zkouškou je Diploma o Završenoj Srednjoj Školi.

Odborné vzdělávání

Mladí lidé mají také alternativu navštěvovat místo toho střední odbornou školu. Tam mohou studovat 2 roky, aby získali odbornou kvalifikaci, nebo mohou zůstat po celou dobu 4 let na další specializaci.

Terciární vzdělávání

Možnosti vysokoškolského vzdělávání v Srbsku zahrnují dvouleté programy na postsekundárních školách a bakalářské, magisterské a doktorské programy na univerzitní úrovni.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Škála Popis CZ ekvivalent
5.00 Odličan (Výborný) 1
4.00 – 4.99 Vralo dobar (Velmi dobrý) 2
3.00 – 3.99 Dobar (Dobrý) 3
2.00 – 2.99 Dovoljan (Dostačující) 4
1.00 – 1.99 Nedovoljan (Nedostatečný) 5

Zdroje:

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/serbia/serbia

https://scholarsource.org/serbia/education/200

https://www.serbiaeducation.info/education-system

https://www.immigration-residency.com/education-system-serbia/

https://www.euroeducation.net/prof/yugoco.htm

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/72483fab-en/index.html?itemId=/content/component/72483fab-en

https://www.minedu.sk/data/att/21508.pdf