Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – zveřejněno krátké a dlouhé video

Byla zveřejněna nová videa jako doprovodný metodický materiál k Systému podpory dětí/žáků cizinců v MŠ a ZŠ. Kolegové z MŠMT vysvětlují na krátkém videu základní parametry pro pedagogy, kteří se oblasti primárně nevěnují, ale je pro ně důležité mít základní povědomí a tím zasadit ostatní vědomosti do souvislostí, v podrobném videu se pak věnují tématu hlouběji a odpovídají též na otázky, se kterými se v průběhu práce  na materiálu v terénu setkali.

Případě jakýchkoli dalších dotazů se můžete obracet též na kolegy z NPI nebo přes e-poradnový formulář.

Jsme Vám v NPI k dispozici.

Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – krátká verze (08/2021)

Krátké představení – souborná informace o změnách v podpoře dětí/žáků cizinců od 1. 9. 2021 v souvislosti se změnou vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – podrobná verze (08/2021)

Podrobné představení – budou představeny parametry nového systému podpory dětí/žáků cizinců který je účinný od 1. 9. 2021, a to v souvislosti se změnou vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Video se věnuje postupně představení parametrů pro předškolní vzdělávání, způsobu nastavení ve školách, financování, výkaznictví apod. Dále se věnuje parametrům systému na ZŠ, jejich nastavení, způsobu realizace výuky ČDJ pro žáky s nárokem, financování systému, spolupráce se zřizovatelem atd. Je vysvětlen též vznik nároku pro zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu a systém vzniku skupin pro jazykovou přípravu. 

Přednášejí: Ing. Olga Jůnová, ministerský rada, Oddělení základního vzdělávání MŠMT Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání MŠMT