Tlumočnické a překladatelské služby

Potřebujete se dorozumět s dítětem/žákem cizincem, předat dítěti/žákovi cizinci nebo jeho zákonným zástupcům/rodičům potřebné informace o Vaší škole, o procesu přijímání, začleňování a vzdělávání dítěte/žáka cizince, o českém vzdělávacím systému atd.? Nebo chcete zpřístupnit v mateřském jazyce dítěti/žákovi cizinci a jeho blízkým osobní dotazník, důležité pokyny, nejrůznější formuláře či přehledné informace např. o zápisu žáka do 1. ročníku základní školy, o možnostech poskytování podpory a podpůrných opatření, včetně poskytování poradenských služeb školskými poradenskými pracovišti – pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry a školním poradenským pracovištěm? Nebo chcete zajistit překlad harmonogramu školního roku včetně závazných informací a pokynů k jeho organizaci, případně překlad informací o provozu školní družiny, o zájmových kroužcích, o školní akademii, lyžařském kurzu, školním výletě, třídnických hodinách, hovorových hodinách či třídních schůzkách apod.?

Služby jsou bezplatně poskytovány pro MŠ, ZŠ, SŠ, PPP a SPC.

Krajský koordinátor NPI ČR pro Vás zajistí podporu formou poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb zdarma, a to ve všech krajích i napříč Českou republikou a bezplatně.

Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb spočívá v zajištění překladu odborných a obecných textů z běžných jazyků i jazyků s neevropskými znakovými systémy (např. čínština, arabština), včetně neobvyklých jazykových kombinací do českého jazyka, dále pak v zabezpečení tlumočnických služeb – především doprovodného tlumočení, tj. tlumočnického servisu s možností výjezdu tlumočníka po celé České republice, respektive dle krajské příslušnosti.

Chcete-li využít nabídky na zprostředkování překladatelských a tlumočnických služeb kontaktujte krajského koordinátora krajského centra podpory NPI ČR pro pedagogické pracovníky v oblasti dětí/žáků cizinců. Ten zajistí vše potřebné a nejpozději do 5 dnů od převzetí zakázky na vyhotovení překladu či zprostředkování tlumočení je zakázka realizována, tj. je vyhotoven požadovaný překlad či je zabezpečeno doprovodné a jiné tlumočení.

Zájemci o tlumočnické či překladatelské služby obraťte se na krajského koordinátora.

Kontakty na krajské koordinátory naleznete zde.

Již realizované překlady

Níže na této stránce naleznete překlady, které můžete využít ve svojí školní praxi. V české verzi (první v pořadí) vždy naleznete vždy původní text, podle kterého se můžete orientovat. Výběr přeložených dokumentů vyplývá z dosavadní praxe – jsou vybrané ty typy dokumentů, o které byl opakovaně zájem. Ve vybraných případech je přeložené i více verzí dokumentu. Podle vaší situace můžete nakombinovat jednotlivé odstavce ve Wordu či použít rovnou celé PDF. Překlady jsou rozdělené do následujících kategorií:

Seznam jazyků

U překladů jsou uvedeny zkratky jazyků dle ISO 639-1, které jsou jak v následujícím seznamu, tak po nájezdu myší na zkratku v tabulkách níže se zobrazí její vysvětlení. Aktivně necháváme překládat dokumenty do následujících jazyků:

 • cs – čeština (originál)
 • ar – arabština – العربية
 • bg – bulharština – български език
 • de – němčina – Deutsch
 • en – angličtina – English
 • es – španělština – español
 • fr – francouzština – français
 • it – italština – italiano
 • kk – kazaština – Қазақ тілі
 • mn – mongolština – монгол хэл
 • pl – polština – polski
 • pt – portugalština – Português
 • ro – rumunština – română
 • ru – ruština – русский язык
 • sk – slovenština – slovenčina
 • sr – srbština – srpski jezik
 • tr – turečtina – Türkçe
 • uk – ukrajinština – українська мова
 • vi – vietnamština – Tiếng Việt
 • zh – čínština – 中文 (ZhongWen)

Pozor: V případě, že je překlad realizován do více jazyků, a zejména na menších obrazovkách, je možné, že neuvidíte všechny na první pohled – využijte slider/posuvník, který se zobrazí pod tabulkou.

Technická informace k překladům

Překlady jsme obvykle zveřejňujeme jak dokumenty Wordu (DOCX), které lze snadno editovat, tak ve formátu PDF, v kterém by vám měly jít dokumenty zobrazit a tisknout i pokud by nastaly nějaké problémy se znaky v cizích jazycích, např. že bude fungovat špatně font.

Bezplatné předklady/tlumočení