On-line překladače

Víte, že Word můžete použít i jako překladač?

Překlad celého souboru ve Wordu

Vyberte Revize > Přeložit > Přeložit dokument. Vyberte jazyk, ve kterém chcete zobrazit překlad. Vyberte Přeložit.
Toť vše 🙂

Odborný článek kolegů z NPI ČR

(zdroj https://clanky.rvp.cz/clanek/23326/ONLINE-PREKLADACE-JAK-S-NIMI-PRACOVAT-NEJEN-PRO-PREKLADY-A-TLUMOCENI-Z-DO-UKRAJINSTINY.html)

Online překladače, jak s nimi pracovat nejen pro překlady a tlumočení z/do ukrajinštiny

15. 8. 2022 Základní vzdělávání
AUTOR: Zdeněk Smrčka
SPOLUAUTOŘI: Eva Fanfulová, Lenka Urbanová, Ondřej Neumajer
Anotace
V článku jsme se zaměřili na jednu ze současných nejaktuálnějších potřeb českého školství, tedy překlady do a z ukrajinštiny. Využití překladačů má mnohem širší využití, a to nejen ve vzdělávacím procesu, ale i v běžné komunikaci s dětmi, žáky i jejich rodinami. Článek začíná rozcestníkem, kde můžete najít zdarma dostupné překladače dle toho, co a jak chcete překládat. Kliknutím na příslušný překladač se přesunete na část článku s postupem použití daného překladače. Mezi překladači najdete jak online překladače dostupné prostřednictvím webového prohlížeče, tak aplikace do mobilu/tabletu. Pro zjednodušení uvádíme kromě odkazů i QR kódy na stažení jednotlivých aplikací do mobilního zařízení.

Moderní překladače díky používání neuronových sítí a strojového učení zprostředkovávají automatické překlady, které se dnes kvalitou překladu blíží úrovni lidského překladu. Při srovnání spolu často soupeří verze překladu, kdy jedna je plynulejší a druhá přesnější, a ani profesionální překladatelé se mnohdy neshodnou, která je obecně vhodnější.

Online překladače dle toho, co a jak chcete překládat: 

1. Chceme překládat jednotlivé věty nebo slova?

2. Chceme překládat mluvenou řeč?

  1. Google překladač
  2. Microsoft překladač (včetně konverzační aplikace)
  3. Charles translator for Ukraine od Univerzity Karlovy – pouze v aplikaci (https://bit.ly/3vd4b12)

3. Chceme překládat nápisy z obrázků?

  1. Google Lens
  2. Microsoft překladač (včetně konverzační aplikace) – aplikace na mobil/tablet – pouze některé jazyky (https://www.microsoft.com/en-us/translator/languages/)

4. Chceme překládat webové stránky?

  1. Google překladač 

5. Chceme přeložit dokument?

  1. Google překladač 
  2. Microsoft Word 
  3. LINDAT/CLARIAH-CZ překladač – pouze velikostně malé dokumenty do cca 102 kB
  4. Google Lens 

6. Automatické rozpoznání jazyka pro překlad

  1. Google překladač 
  2. Microsoft překladač (včetně konverzační aplikace) – aplikace a konverzační aplikace online
  3. Microsoft Word 
  4. Google Lens 

 

Google překladače

Google překladač existuje ve webové variantě či jako mobilní aplikace.

Na stránku webového překladače se dostanete přes adresu https://translate.google.cz nebo přímo z vyhledávače Google vpravo nahoře přes ikonu 9 teček.

 

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout:

Google překladač umožňuje překlad psaného textu, včetně celých dokumentů a webových stránek. Může pomoci i při mluvené konverzaci: text překladači nadiktujete a překlad si můžete poslechnout.

Legenda k vysvětlivkám:

 1. Volba překladu – text, dokument, web
 2. Automatické rozpoznání jazyka pro překlad
 3. Rozpoznání mluvené řeči přes mikrofon
 4. Změna jazyka pro jazyk, ze kterého překládáme a do jakého jazyka chceme překládat
 5. Vlevo je, jaký jazyk chceme přeložit, a vpravo je, do jakého jazyka překládáme, včetně případných fonetických přepisů mezi latinkou a azbukou
 6. Čtení překladu v daném jazyce
 7. Ikona 9 teček – takto najdete překladač přes vyhledávač Google

Při přístupu na cizojazyčný web v prohlížeči Chrome vám Google nabízí možnost přeložení do vašeho jazyka automaticky přes Google překladač.

 

Google Lens

Google Lens je mobilní aplikace, která dokáže rozpoznat objekty a přeložit texty, využívá k tomu fotoaparát v mobilním telefonu. Fotoaparát namíříte na objekt, aplikace nejen pozná objekt, ale také přeloží nápis, jídelní lístek, vyřeší rovnice.

Aplikaci Google Lens možná máte předinstalovanou v mobilu. Můžete si ji stáhnout v obchodě Google Play (nebo použijte QR kód).

Podívejte se, co Google Lens umí

Legenda k vysvětlivkám – k rozpoznání používáme fotoaparát:

 1. Rozpoznání daného objektu
 2. Rozpoznání textu v objektu (účtenky, nápisy atd.), včetně rozpoznání jazyka pro překlad do našeho jazyka
 3. Rozpoznání textů v dokumentu a následný překlad či jiné zpracování textů
 4. Řešení domácích úkolů – řešení rovnic

 

Microsoft překladač (včetně konverzační aplikace) 

Microsoft překladač zajišťuje pouze překlad slov nebo jednotlivých vět. Na stránku webového překladače se dostanete přes adresu https://www.bing.com/translator?ref=MsftMT
nebo v rámci vyhledávače Bing v nabídce přes položku v záhlaví „Přeložit“.

Legenda k vysvětlivkám:

 1. Vybereme jazyk, ze kterého chceme překládat
 2. Vybereme jazyk, do jakého chceme překládat
 3. Zde zadáme text/slova pro překlad
 4. Zde najdeme překlad
 5. Text pro překlad můžeme zadat i pomocí mikrofonu – nahrání mluveného slova

Microsoft překladač může sloužit jako konverzační aplikace pro telefon či tablet nebo online. Příklad použití: Máme dva cizince, jeden mluví anglicky, druhý ukrajinsky, a učitel mluví česky. Učitel zahájí konverzaci ve svém jazyce a daní studenti při spuštění překladače vyberou svůj rodný jazyk. Učitel může pomocí mikrofonu mluvit normálně v češtině. Žákům se překládá jazyk učitele do jejich rodného jazyka.

Online můžete zahájit konverzaci pro jednoho nebo více účastníků zde: https://translator.microsoft.com/join.

Na této stránce (https://translator.microsoft.com/join) se po kliknutí na „Start conversation“ přihlásíte účtem Microsoft či Google. Dále pokračujte dle legendy níže. Učitel zahájí konverzaci a pošle/předá účastníkům kód schůzky – viz návod níže.

Legenda k vysvětlivkám:

 1. Klikneme na záložku zahájit konverzaci (Start conversation)
 2. Vložíme jméno
 3. Zde zadáme jazyk, do jakého jazyka chceme, aby se jednotlivé věci od účastníků překládaly
 4. Tlačítkem zahájíme konverzaci

Legenda k vysvětlivkám:

 1. Aktivace posuvných tlačítek – první tlačítko povoluje mikrofon, druhé tlumí ostatní
 2. Povolíme mikrofon v prohlížeči
 3. Vše potvrdíme

Legenda k vysvětlivkám:

 1. Vložíme či namluvíme text pro ostatní, text se jim přeloží do jejich rodného jazyka
 2. Text konverzace v našem jazyce
 3. Kód schůzky pro žáky
 4. Možnost zkopírovat link s kódem schůzky pro pozvání žáků
 5. Nastavení schůzky
 6. Opuštění schůzky včetně možnosti stažení přepisu textů ze schůzky

Legenda k vysvětlivkám:

 1. Mikrofon zůstává zapnutý
 2. Ostatní nemohou konverzovat – pokud potřebujeme, aby jen poslouchali
 3. Blokování vulgárních textů
 4. Do konverzace se již nemůžou připojit noví účastníci
 5. Aktivace mluveného/čteného textu od ostatních do našeho jazyka
 6. Zobrazuje postupné překlady zpráv od ostatních
 7. Zvolíme další jazyky, do kterých chceme překládat

Jak se do konverzace připojí žák

Legenda k vysvětlivkám:

 1. Klikneme na záložku připojit se ke konverzaci (Join conversation)
 2. Vložíme kód schůzky od učitele
 3. Vložíme jméno
 4. Zde zadáme náš jazyk pro komunikaci v aplikaci – tedy do jakého jazyka chceme, aby se jednotlivé věci od účastníků/učitele překládaly
 5. Tlačítkem se připojíme ke konverzaci

Ukázka konverzace mezi učitelem (český jazyk) a žákem (ukrajinský jazyk):

Zobrazení pro učitele (čeština)

Zobrazení pro studenta (ukrajinština)

Mobilní aplikace si můžete stáhnout v obchodě Google Play (můžete využít QR kód).

Video s ukázkou funkčnosti překladu v aplikaci při vícejazyčné konverzaci

 

Microsoft Word 

Nástroj Word umožňuje překlad celého souboru nebo jen části dokumentu (lze překládat i dokumenty typu PDF). Níže uvedený návod je závislý na verzi Microsoft Word, kterou používáme – funguje ve verzi Microsoft Office Professional Plus 2019. V jiných verzích se návod může lišit.

V menu „Revize“ najděte položku „Přeložit“ a dále „Přeložit dokument“ nebo „Přeložit výběr“. Vybereme jazyk a zvolíme „Přeložit“. Pro aktivní funkci je nutné při překladu aktivovat „Zlepšování funkcí“ přes vyskakovací nabídku – takto se Word spojí s Microsoft překladačem.

Legenda k vysvětlivkám:

 1. Záložka „Revize“ – možnosti překladu
 2. Tlačítko na přeložení
 3. Překlad dokumentu nebo výběr (označíme si myší text pro přeložení)
 4. Jazyk, ze kterého překládáme
 5. Výsledný překlad

 

LINDAT/CLARIAH-CZ překladač 

Překladač LINDAT/CLARIAH-CZ lze využít jak pro překlad textů/slov, tak malých dokumentů.

Legenda k vysvětlivkám:

  1. Vybereme jazyk, ze kterého chceme překládat
  2. Vybereme jazyk, do kterého chceme přeložit
  3. Vložíme slova nebo věty pro překlad
  4. Zobrazený překlad
  5. Znovu analyzovat vložené věty/slova a přeložit
  6. Vložení/překlad dokumentů – pozor max. velikost cca 102 kB
  7. Charles Translator for Ukraine od Univerzity Karlovy

 

Charles translator for Ukraine od Univerzity Karlovy 

Charles Translator for Ukraine lze ve webové verzi používat buď jako součást LINDAT/CLARIAH-CZ, či samostatně.

Legenda k vysvětlivkám:

  1. Slova nebo věty pro překlad
  2. Výsledný překlad včetně fonetických přepisů mezi latinkou a azbukou
  3. Vykopírování překladu v azbuce

Jako mobilní aplikace umožňuje překlad mezi češtinou a ukrajinštinou v hlasové i textové podobě, k dispozici jsou fonetické přepisy mezi latinkou a azbukou. Uživatelům je také přístupná historie jejich překladů.

Aplikaci si stáhněte v obchodě Google Play (můžete použít QR kód).

 

Legenda k vysvětlivkám:

  1. Slova nebo věty pro překlad
  2. Výsledný překlad včetně fonetických přepisů mezi latinkou a azbukou
  3. Historie jednotlivých překladů uložená v paměti aplikace
  4. Namluvení slov nebo vět pro překlad
  5. Vykopírování překladu v azbuce
  6. Přehrání jednotlivých vět nebo slov v daném jazyce

Dále doporučujeme také aplikaci MOVAPP. Naučíte se v ní základům češtiny a ukrajinštiny, hodit by se vám mohl i slovníček.