Překlady pro mateřské školy

Již realizované překlady, které jsou volně k dispozici pro mateřské školy. Popis překladatelských a tlumočnických služeb a další oblasti překladů naleznete na nadřazené stránce.

Oznámení o ukončení vzdělávání

z důvodu ukočení pobytu na území ČR

Jazyk cs&uk
Word
PDF

Doplněno 29. 6. 2022

Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti

k zákonným zástupcům Ukrajinců, kteří přestali docházet do školy

Jazyk cs&uk
Word
PDF

Doplněno 29. 6. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu

do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 sb. (Lex Ukrajina školství)

Jazyk cs&uk
Word
PDF

informace o výsledcích zápisu

Jazyk cs&uk
Word
PDF

Doplněno 6. 5. 2022

Žádost o odklad povinné školní docházky

Jazyk cs&uk
Word
PDF

Doplněno 6. 4. 2022

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Vzor doporučený MŠMT

Jazyk cs uk cs&uk
Word
PDF

Doplněno 6. 4. 2022

Informace o (ne)přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Přijetí

Jazyk cs&uk
Word
PDF

Nepřijetí

Jazyk cs&uk
Word
PDF

Doplněno 6. 4. 2022

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informace o tom, co by dítě mělo zvládat, aby mohlo být bez problémů přijato k základnímu vzdělávání.

Jazyk cs uk
Word
PDF

Doplněno 12. 6. 2022

Vzdělávání dětí cizinců

Materiál popisuje systém českého školství.

Jazyk cs uk
PDF

Doplněno 4. 3. 2022

Předškolní vzdělávání v České republice

Jazyk cs ar bg de en es fr mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 11. 3. 2021

Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte

Jazyk cs uk
Word
PDF

Doplněno 26. 4. 2022

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Verze z ledna 2022

Jazyk cs ar bg de en es it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 7. 1. 2022

Zápisy do MŠ pro rok 2021/2022

Jazyk cs ar bg de en es fr mn ro ru uk vi zh
Word                          
PDF                          

Doplněno 9. 4. 2021

Desatero nejen pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 3. 11. 2020

Jak nainstalovat WhatsApp?

Jazyk cs mn ru uk vi
Word
PDF

Doplněno 30. 10. 2020

Jak můžete pomoci svému dítěti při vzdělávání na dálku?

Soubor je seznam tipů pro rodiče.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 17. 4. 2020

On-line zdroje pro učení

Soubor zdrojů pro práci žáků cizinců on-line z domova – výuka českého jazyka. Soubor je k využití jak pro pedagogy, vzhledem k tomu, že je k dispozici v 11 jazykových mutacích, je vhodný pro též pro rodiče žáků cizinců.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 2. 4. 2020 (fr a es 10. 4. 2020)

Alergeny

Verze EU

Názvy povinně zveřejňovaných alergenů jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které je možné nalézt na stránkách EUR Lex ve všech jazycích EU. Konkrétně jde o druhou přílohu, kterou zde níže naleznete vyňatou.

Jazyk EU cs bg da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
Word
PDF

Další jazyky, které jsme přeložili

Jazyk mimo EU ar kk mn ru sr uk vi zh
DOCX
PDF

Základní informace o organizaci školního stravování – školní jídelna

Verze I

Jazyk cs ar bg en es mn ru vi
Word
PDF

Verze II

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

Dohoda o převzetí dítěte

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

Evidenční list do MŠ

Jazyk cs ar bg en es mn ru uk vi
Word
PDF

Původní překlady z 2018, uk doplněno 2. 3. 2022

Plná moc k předávání dítěte

Jazyk cs ar bg en es ru uk vi
Word
PDF

Původní překlady z 2018, uk doplněno 2. 3. 2022

Potvrzení lékaře pro vstup dítěte do mateřské školy

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Seznam potřebných věcí do mateřské školy

Jazyk cs ar bg en es mn ru vi
Word
PDF

Schůzka pro nově přijaté děti (MŠ)

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Úhrada za předškolní vzdělávání

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

Bezplatné předklady/tlumočení

This will close in 0 seconds