Překlady pro mateřské školy

Již realizované překlady, které jsou volně k dispozici pro mateřské školy. Popis překladatelských a tlumočnických služeb a další oblasti překladů naleznete na nadřazené stránce.

Vzdělávání v České republice – příručka pro rodiče

Připravila UNHCR – The UN Refugee Agency

Doplněno 12. 9. 2022

Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka

Doplněno 8. 8. 2022

Oznámení o ukončení vzdělávání

z důvodu ukončení pobytu na území ČR

Doplněno 29. 6. 2022

Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti

k zákonným zástupcům Ukrajinců, kteří přestali docházet do školy

Doplněno 29. 6. 2022

Žádost o odklad povinné školní docházky

Doplněno 6. 4. 2022

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Vzor doporučený MŠMT

Doplněno 6. 4. 2022

Informace o (ne)přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Přijetí

Nepřijetí

Doplněno 6. 4. 2022

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informace o tom, co by dítě mělo zvládat, aby mohlo být bez problémů přijato k základnímu vzdělávání.

Doplněno 12. 6. 2022 (vi 17. 8. 2023, en a mn 30. 8. 2023)

Vzdělávání dětí cizinců

Materiál popisuje systém českého školství.

Doplněno 4. 3. 2022

Předškolní vzdělávání v České republice

Doplněno 11. 3. 2021

Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte

Doplněno 26. 4. 2022

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Verze z ledna 2022

Doplněno 7. 1. 2022

Zápisy do MŠ pro rok 2021/2022

Doplněno 9. 4. 2021

Desatero nejen pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Doplněno 3. 11. 2020

Jak nainstalovat WhatsApp?

Doplněno 30. 10. 2020

Jak můžete pomoci svému dítěti při vzdělávání na dálku?

Soubor je seznam tipů pro rodiče.

Doplněno 17. 4. 2020

On-line zdroje pro učení

Soubor zdrojů pro práci žáků cizinců on-line z domova – výuka českého jazyka. Soubor je k využití jak pro pedagogy, vzhledem k tomu, že je k dispozici v 11 jazykových mutacích, je vhodný pro též pro rodiče žáků cizinců.

Doplněno 2. 4. 2020 (fr a es 10. 4. 2020)

Alergeny

Verze EU

Názvy povinně zveřejňovaných alergenů jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které je možné nalézt na stránkách EUR Lex ve všech jazycích EU. Konkrétně jde o druhou přílohu, kterou zde níže naleznete vyňatou.

Další jazyky, které jsme přeložili

Základní informace o organizaci školního stravování – školní jídelna

Verze I

Verze II

Dohoda o převzetí dítěte

Evidenční list do MŠ

Původní překlady z 2018, uk doplněno 2. 3. 2022

Plná moc k předávání dítěte

Původní překlady z 2018, uk doplněno 2. 3. 2022

Potvrzení lékaře pro vstup dítěte do mateřské školy

Seznam potřebných věcí do mateřské školy

Schůzka pro nově přijaté děti (MŠ)

Úhrada za předškolní vzdělávání