Překlady pro pedagogicko-psychologické poradny

Již realizované překlady, které jsou volně k dispozici pro pedagogicko-psychologické poradny. Popis překladatelských a tlumočnických služeb a další oblasti překladů naleznete na nadřazené stránce.

Více informací a formulářů pro praxi ŠPZ naleznete na zde.


Pokud Vám budou některé nové formuláře pro praxi chybět, neváhejte se obrátit buď na svého krajského koordinátora DŽC nebo na centrální pracoviště, Halku Smolovou Závorovou, halka.smolova@npi.cz. Rádi Vám překlady zajistíme :).

Pozvánka ke screeningovému vyšetření

Doplněno 3. 2. 2023

Systém pedagogicko-psychologického poradenství v resortu školství v České republice

Doplněno 15. 8. 2022

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Verze z ledna 2022

Doplněno 7. 1. 2022

Informovaný souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně

Sdělení rodičům o vyšetření v PPP