Překlady pro střední školy

Již realizované překlady, které jsou volně k dispozici pro střední školy. Popis překladatelských a tlumočnických služeb a další oblasti překladů naleznete na nadřazené stránce.

Opatření obecné povahy (1. strana) – Přijímací řízení na SŠ (účinnost od 27.10.2022)

Podpora mladistvých z Ukrajiny ve věku 15+, kteří nejsou žáky střední školy v ČR

  • Jak se stát žákem střední školy?
  • Co mohu dělat dál?
  • Kde najdu podporu?

Doplněno 15. 11. 2022

Vzdělávání v České republice – příručka pro rodiče

Připravila UNHCR – The UN Refugee Agency

Doplněno 12. 9. 2022

Žádost zletilého žáka/zákonného zástupce nezletilého žáka střední školy o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu

Doplněno 10. 9. 2022

Poučení žáků na začátku školního roku

Doplněno 12. 8. 2022

Seznámení žáků s BOZP při nástupu do školy (SOV)

Doplněno 12. 8. 2022

Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka

Doplněno 8. 8. 2022

Oznámení o ukončení vzdělávání

z důvodu ukočení pobytu na území ČR

Doplněno 29. 6. 2022

Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti

k zákonným zástupcům Ukrajinců, kteří přestali docházet do školy

Doplněno 29. 6. 2022

Vzdělávání dětí cizinců

Materiál popisuje systém českého školství.

Doplněno 4. 3. 2022

Překlady informací pro rodiče k doučování

Doplněno 30. 1. 2022

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Verze z ledna 2022

Doplněno 7. 1. 2022

Jak nainstalovat WhatsApp?

Doplněno 30. 10. 2020

Alergeny

Verze EU

Názvy povinně zveřejňovaných alergenů jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které je možné nalézt na stránkách EUR Lex ve všech jazycích EU. Konkrétně jde o druhou přílohu, kterou zde níže naleznete vyňatou.

Další jazyky, které jsme přeložili

Základní informace o organizaci školního stravování – školní jídelna

Verze I

Verze II

Přestup na jinou školu