Překlady pro základní školy

Již realizované překlady, které jsou volně k dispozici pro základní školy. Popis překladatelských a tlumočnických služeb a další oblasti překladů naleznete na nadřazené stránce.

Oznámení o konání zvláštního zápisu

do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 sb. (Lex Ukrajina školství)

Jazyk cs&uk
Word
PDF

informace o výsledcích zápisu

Jazyk cs&uk
Word
PDF

Doplněno 6. 5. 2022

Žádost o odklad povinné školní docházky

Jazyk cs&en cs&mn cs&ru cs&uk cs&vi
Word
PDF

Doplněno 6. 4. 2022 (uk), ostatní 13. 4. 2022

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Vzor doporučený MŠMT

Jazyk cs uk cs&uk
Word
PDF

Žádost o přijetí dítěte do přípravného ročníku

Jazyk cs en uk vi
Word
PDF

Doplněno 5. 3. 2022

Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte

Jazyk cs uk
Word
PDF

Doplněno 26. 4. 2022

Informace o (ne)přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Přijetí

Jazyk cs&uk
Word
PDF

Nepřijetí

Jazyk cs&uk
Word
PDF

Aktualizováno 6. 4. 2022

Přihláška do školní družiny

Jazyk cs en uk vi
Word
PDF

Doplněno 4. 3. 2022

Dotazník kontaktních údajů žáka 1. ročníku ZŠ

Jazyk cs en uk vi
Word
PDF

Doplněno 6. 3. 2022

Vzdělávání dětí cizinců

Materiál popisuje systém českého školství.

Jazyk cs uk
PDF

Doplněno 4. 3. 2022

Základní vzdělávání v České republice

Jazyk cs ar bg en es mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 18. 3. 2021

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

Jazyk cs uk
Word
PDF

Doplněno 31. 3. 2022

Překlady informací pro rodiče k doučování

Jazyk cs ar bg de en es fr it kk mn pl pt ro ru sr tr uk vi zh
Word                                      
PDF                                      

Doplněno 30. 1. 2022

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Verze z ledna 2022

Jazyk cs ar bg de en es it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 7. 1. 2022

Vzor žádosti zákonného zástupce o zařazení do jazykové přípravy

Jazyk cs ar bg de en es fr mn pl ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 6. 9. 2021

Informace o školní akci a souhlas s účastí k podpisu pro zákonného zástupce

Jazyk cs en mn ro ru vi zh
Word              
PDF              

Doplněno 1. 4. 2022

Informace pro rodiče cizinců

Ohledně poskytování jazykové podpory v novém systému.

Informační leták pro rodiče, jejichž dítěti bude poskytována jazyková podpora přímo ve škole

Jazyk cs ar bg de en es fr mn pl ro ru uk vi zh
Word
PDF

Informační leták pro rodiče, jejichž dítěti bude poskytována jazyková podpora mimo kmenovou školu (žák dochází do školy určené)

Jazyk cs ar bg de en es fr mn pl ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 2. 9. 2021 (zh 9. 9.)

Krabička první záchrany pro učitele

Informace pro zákonné zástupce – první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě.

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl pt ro ru sr tr uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 20. 4. 2021

Zápisy do základních škol pro rok 2021/22

Jazyk cs ar bg de en es fr mn ro ru uk vi zh
Word                          
PDF                          

Doplněno 18. 3. 2021

Desatero nejen pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 3. 11. 2020

Výňatek z §50 zákona č. 561/2004 Sb. – změna pro žáky cizince

Jde o změnu zákona vzhledem k tomu, kdy dítě přestává být žákem školy.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 30. 10. 2020

Jak nainstalovat WhatsApp?

Jazyk cs mn ru uk vi
Word
PDF

Doplněno 30. 10. 2020

Jak můžete pomoci svému dítěti při vzdělávání na dálku?

Soubor je seznam tipů pro rodiče.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 17. 4. 2020

On-line zdroje pro učení

Soubor zdrojů pro práci žáků cizinců on-line z domova – výuka českého jazyka. Soubor je k využití jak pro pedagogy, vzhledem k tomu, že je k dispozici v 11 jazykových mutacích, je vhodný pro též pro rodiče žáků cizinců.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 2. 4. 2020 (fr a es 10. 4. 2020)

Alergeny

Verze EU

Názvy povinně zveřejňovaných alergenů jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které je možné nalézt na stránkách EUR Lex ve všech jazycích EU. Konkrétně jde o druhou přílohu, kterou zde níže naleznete vyňatou.

Jazyk EU cs bg da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
Word
PDF

Další jazyky, které jsme přeložili

Jazyk mimo EU ar kk mn ru sr uk vi zh
DOCX
PDF

 

Základní informace o organizaci školního stravování – školní jídelna

Verze I

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word
PDF

Verze II

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

Žádost o uvolnění z vyučování

Jazyk cs ar bg en es ru uk vi
Word
PDF

Původní překlady z 2018, uk doplněno 2. 3. 2022

Informace o školní družině

Pravidla školní družiny

Jazyk cs en uk vi
Word
PDF

Doplněno 5. 3. 2022

Informace o školní družině – verze I

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word
PDF

Informace o školní družině – verze II

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

Překlady z 2018

Klasifikační řád

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Organizační řád školy – školní řád

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Smlouva o přijetí ke vzdělávání na základní škole (pro soukromé školy)

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Zpracování osobních údajů

Informovaný souhlas k poskytnutí údajů o dítěti

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (ZŠ)

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Zápis do první třídy

Jazyk cs ar bg en es ru
Word
PDF

Bezplatné předklady/tlumočení

This will close in 0 seconds