Překlady pro základní školy

Již realizované překlady, které jsou volně k dispozici pro základní školy. Popis překladatelských a tlumočnických služeb a další oblasti překladů naleznete na nadřazené stránce.

Vzdělávání v České republice – příručka pro rodiče

Připravila UNHCR – The UN Refugee Agency

Doplněno 12. 9. 2022

Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka

Doplněno 8. 8. 2022

Oznámení o ukončení vzdělávání

z důvodu ukočení pobytu na území ČR

Doplněno 29. 6. 2022

Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti

k zákonným zástupcům Ukrajinců, kteří přestali docházet do školy

Doplněno 29. 6. 2022

Žádost o odklad povinné školní docházky

Doplněno 6. 4. 2022 (uk), ostatní 13. 4. 2022

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Vzor doporučený MŠMT

Žádost o přijetí dítěte do přípravného ročníku

Doplněno 5. 3. 2022

Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte

Doplněno 26. 4. 2022

Informace o (ne)přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Přijetí

Nepřijetí

Aktualizováno 6. 4. 2022

Přihláška do školní družiny

Doplněno 4. 3. 2022

Dotazník kontaktních údajů žáka 1. ročníku ZŠ

Doplněno 6. 3. 2022

Vzdělávání dětí cizinců

Materiál popisuje systém českého školství.

Doplněno 4. 3. 2022

Základní vzdělávání v České republice

Doplněno 18. 3. 2021

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

Doplněno 31. 3. 2022

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Verze z ledna 2022

Doplněno 7. 1. 2022

Vzor žádosti zákonného zástupce o zařazení do jazykové přípravy

Doplněno 6. 9. 2021

Informace o školní akci a souhlas s účastí k podpisu pro zákonného zástupce

Doplněno 1. 4. 2022

Informace pro rodiče cizinců

Ohledně poskytování jazykové podpory v novém systému.

Informační leták pro rodiče, jejichž dítěti bude poskytována jazyková podpora přímo ve škole

Informační leták pro rodiče, jejichž dítěti bude poskytována jazyková podpora mimo kmenovou školu (žák dochází do školy určené)

Doplněno 2. 9. 2021 (zh 9. 9.)

Krabička první záchrany pro učitele

Informace pro zákonné zástupce – první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě.

Doplněno 20. 4. 2021

Desatero nejen pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Doplněno 3. 11. 2020

Výňatek z §50 zákona č. 561/2004 Sb. – změna pro žáky cizince

Jde o změnu zákona vzhledem k tomu, kdy dítě přestává být žákem školy.

Doplněno 30. 10. 2020

Jak nainstalovat WhatsApp?

Doplněno 30. 10. 2020

Jak můžete pomoci svému dítěti při vzdělávání na dálku?

Soubor je seznam tipů pro rodiče.

Doplněno 17. 4. 2020

On-line zdroje pro učení

Soubor zdrojů pro práci žáků cizinců on-line z domova – výuka českého jazyka. Soubor je k využití jak pro pedagogy, vzhledem k tomu, že je k dispozici v 11 jazykových mutacích, je vhodný pro též pro rodiče žáků cizinců.

Doplněno 2. 4. 2020 (fr a es 10. 4. 2020)

Alergeny

Verze EU

Názvy povinně zveřejňovaných alergenů jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které je možné nalézt na stránkách EUR Lex ve všech jazycích EU. Konkrétně jde o druhou přílohu, kterou zde níže naleznete vyňatou.

Další jazyky, které jsme přeložili

Základní informace o organizaci školního stravování – školní jídelna

Verze I

Verze II

Žádost o uvolnění z vyučování

Původní překlady z 2018, uk doplněno 2. 3. 2022

Informace o školní družině

Pravidla školní družiny

Doplněno 5. 3. 2022

Informace o školní družině – verze I

Informace o školní družině – verze II

Překlady z 2018

Klasifikační řád

Organizační řád školy – školní řád

Smlouva o přijetí ke vzdělávání na základní škole (pro soukromé školy)

Zpracování osobních údajů

Informovaný souhlas k poskytnutí údajů o dítěti

Souhlas se zpracováním osobních údajů (ZŠ)

Zápis do první třídy