Učebnice češtiny pro cizince z dílny NPI ČR – Hezky česky I, II – nové rozšířené vydání

NPI ČR ve spolupráci s autorkami Janou Táborkovou a Kateřinou Lancovou připravil refresch a doplnění původní učebnice češtiny jako druhého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Hezky česky I a Hezky česky II. , NPI ČR 2022

Hezky česky I – volně ke stažení , Hezky česky II – volně ke stažení

Publikace je vhodná především pro smíšené skupiny, je ideální pro přechod mezi prvním a druhým stupněm (3.-6. třída), velmi dobře s ní mohou ale s vedením učitele pracovat i děti mladší nebo starší. V tomto smyslu vyplňuje dokonale bílé místo v učebnicích češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem, které jsou cílené spíše na menší školní děti (Domino, Nečtu, nepíšu, učím se česky) nebo na starší (Levou zadní I). Hezky česky je kompaktní materiál, který lze také použít pro nesourodé skupiny žáků, a to je jeho velkou předností. V kontextu učebnic ČDJ je to unikátní. Aktuální rozšíření umožňuje využít materiál po delší dobu a v ještě různorodější skupině. Zatímco předchozí verzi používali učitelé často jako doplňující materiál, současnou podobu lze využít jako základní učební materiál pro dlouhodobější práci individuální, s homogenní skupinou mírně pokročilých nebo právě se heterogenní skupinou.

Každá lekce obsahuje obrázkový slovník a učitel si může vytvořit paralelní či další aktivity pro děti, které neumí číst a psát. Publikaci je možno využít pro práci se čtenáři a píšícími dětmi, ale i pokud se ve skupině najde nečtenář, je možné s ním pracovat na stejném tématu jako se skupinou.

Velmi praktické a koncepčně zajímavé a je využití úvodní lekce jako diagnostické.

Pracovní listy jsou vhodné pro práci s učitelem, lektorem či asistentem.  Odpovídá tomu i typ cvičení jako „Čti nahlas. Zeptej se na neznámé výrazy.“ Doporučuji věnovat pozornost úvodnímu slovu autorky, kde jednoduše popisuje možnosti, jak s materiálem pracovat.

Obsah publikace odpovídá výuce v české škole a tomu, že děti budou začleněny do českého vzdělávacího systému, autorka pracuje tudíž již v úvodní lekci se slovní zásobu, která není omezena tématem např. Seznamování nebo Třída či Školní pomůcky nebo Věci kolem nás, ale využívá slova ze širokého spektra oblastí. Pokud pracujeme s dětmi, které jsou začleněny do školy, je zřejmé, že se nimi budou při výuce v českém prostředí dřív nebo později setkávat, a rozšiřují si tak všeobecnou slovní zásobu.

Hned v druhém tématu se setkáme s termíny podstatné jméno, osobní zájmeno, jednotné a množné číslo – autorka počítá minimálně s mírnou pokročilostí a cílem výuky je co nejrychlejší napojení se na obsah českého jazyka jako předmětu.

Zpracování gramatiky je přehledné a vždy kompletní, nikoli parcelované. Hodí se zejména pro pokročilejší žáky a Slovany. S dopomocí učitele a vhodnými cvičeními, které jsou součástí jak pracovního listu, tak metodického pokynu a interaktivních odkazů, je možné pracovat s gramatikou i s mladšími dětmi a mírně pokročilými. Vysvětlení gramatiky kombinuje pohled českého jazyka jako vyučovacího předmětu (autorky např. používají „vzor mladý“) s pohledem češtiny jako cizího jazyka.

Zájemci o bezplatné zaslání tištěné publikace Hezky česky I se mohou obrátit na e mail halka.smolova@npi.cz