UKRAJINA – STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU + SYSTÉM HODNOCENÍ

UKRAJINA

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

 • Délka povinné školní docházky:       9 let
 • Věk pro vstup do školy:         6 let
 • Věk pro ukončení vzdělávání: 15 let

Struktura školského systému:

Základní škola

 • Délka programu v letech: 4
 • Věková úroveň od 6 do 10 let

Nižší střední škola   (Osnowna Serednia Shkola)

 • Délka programu v letech: 5
 • Věková úroveň od 10 do 15 let
 • Udělený certifikát/diplom: Swidoctwo Pro Nepownu Seredniu Oswitu/Lower Secondary School Maturitní vysvědčení

Vyšší střední škola  (Licei)

 • Délka programu v letech: 3
 • Věková úroveň od 15 do 18 let
 • Udělené osvědčení/diplom: Atestace/Maturitní vysvědčení

Vyšší sekundární vzdělání

1/ Vyšší střední škola (Starsha Serednia Shkola)

 • Délka programu v letech: 3
 • Věková úroveň od 15 do 18 let
 • Udělené osvědčení/diplom: Atestace/Maturitní vysvědčení

2/ Speciální pedagogika: Vyšší střední speciální škola (Gimnazia)

 • Délka programu v letech: 3
 • Věková úroveň od 15 do 18 let
 • Udělený certifikát/diplom: Atestace/Maturitní vysvědčení

3/ Odborné vzdělávání:

 • Typ školy, která poskytuje toto vzdělání: Střední odborná škola (Technikum)
 • Délka studia v letech: 5
 • Věková úroveň od 15 do 20 let
 • Udělená osvědčení/diplomy: Atestace, Diplom Technika/Maturitní vysvědčení, Maturitní vysvědčení z odborné střední školy, Junior Specialist

4/ Odborné vzdělávání

 • Profesijno-Tecnichne Uchylyshche (Odborné učiliště)
 • Délka programu v letech: 4
 • Věková úroveň od 15 do 20 let
 • Udělené osvědčení/diplom: Atestat, Swidoctwo Pro Zakinchennia Uchylyshcha/Maturitní vysvědčení, Maturitní vysvědčení z odborné školy

Školní vzdělání:

Všechny děti ve věku od 6 do 15 let navštěvují devítiletou povinnou školní docházku. Po ukončení obecné školy je možné zvolit vyšší střední školu nebo odborné vzdělání. Vyšší střední škola: Tříletá všeobecně vzdělávací škola, která vede k maturitní zkoušce a umožňuje úspěšným studentům přístup na univerzitu a další vysoké školy. Současný systém odborného vzdělávání zahrnuje jak všeobecné středoškolské, tak odborné programy s oddělenými tratěmi pro absolventy všeobecných škol a studenty s maturitou. Tento systém je v současné době reformován.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Obvyklý systém klasifikace

Používá se číselný systém známkování od 1 do 12:

 • 1-3 – neuspokojivé (Початковий = 1-3)
 • 4-6 – uspokojivé (Середній = 4-6)
 • 7-9 – dobré (Достатній = 7-9)
 • 10-12 – výborné (Високий = 10-12)
 • Nejvyšší stupeň na stupnici: 10-12
 • Úroveň vyhověl/nevyhověl: 4
 • Nejnižší známka na stupnici: 1-3

Zde převodní tabulka publikovaná MŠMT

Známka Odpovídající hodnocení ČR Převod na české hodnocení
12 1+ 1
11 1 1
10 1- 1
9 2+ 2
8 2 2
7 2- 2
6 3+ 3
5 3 3
4 3- 3
3 4 4
2 4- 4
1 5 5

Po roce 2002 se na Ukrajině změnil starý sovětský systém klasifikace.

Nový systém pro střední a vysoké školy poskytuje známky, které leží v rozmezí 1 a 12 a odpovídají dříve používanému pětibodovému systému známkování, jak je uvedeno v následující tabulce. Známka 12, která je v USA ekvivalentem známky „A+“ z vyznamenání/akademického kurzu, se vždy uděluje pouze za významné úspěchy nebo výjimečně tvůrčí práci, proto je 11 známkou, která by se ve Spojených státech nazývala „A“. Nejnižší známkou je 4.

Ukrajinská ústní obdoba bývalého SSSR

12        5+        Perfektní

11        5          Výborně

10        5 –        téměř vynikající

9          4+        Velmi dobře

8          4          Dobrý

7          4 –        Poměrně dobrý

6          3+        Více než uspokojivé

5          3          Uspokojivý

4          3-         Dostatečný

3          2+        Téměř vyhovující

2          2          Špatný

1          2-         Velmi špatný

Výše uvedená tabulka neodráží systémy hodnocení všech vysokoškolských institucí, protože některé z nich stále používají systém bývalého SSSR.

Zdroje:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0428290-00#Text

https://www.euroeducation.net/prof/ukrco.htm