Ukrajinský asistent ve školách v roce 2023 – MŠMT vydalo informace jak jej získat

Rádi sdílíme informaci MŠMT, že bude možné získat i od ledna 2023 pozici ukrajinského asistenta.

Finanční prostředky na zajištění této pozice budou nadále moci čerpat mateřské, základní a střední školy a konzervatoře (s výjimkou škol při zdravotnických zařízeních) zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na období od 1.1.2023 do 31.8.2023.

Podrobné podmínky jsou zveřejněny zde , a na edu.cz/ukrajina/, kde je k dispozici rovněž kalkulačka pro orientační propočet výše podpory.