Útočiště Česko – veřejná diskuze

Ústav etnologie FF UK a RefuFest pořádá v malém přednáškovém sále v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1) veřejnou diskusi o přístupu České republiky k cizincům, kteří si Česko zvolili jako nové místo k životu, nebo zde hledají ochranu před pronásledováním.

Klíčovými tématy bude, zda česká společnost potřebuje a chce přijímat přistěhovalce, a zda by stát měl udělovat více azylů, jaké útočiště pro migranty Česká republika je a jak těžké je do ní skutečně patřit.

http://www.kampushybernska.cz/2018/05/06/utociste-cesko-verejna-diskuse/