UZBEKISTÁN

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Základní vzdělávání

V Uzbekistánu je povinné a bezplatné jedenáctileté vzdělávání, které začíná čtyřmi ročníky základní školy v 6 letech dítěte po němž následují dvě fáze středoškolského vzdělávání trvající 5 a 2 roky. Základní škola začíná v 6 letech a po ukončení 4 let neexistuje žádná zvláštní závěrečná zkouška.

Středoškolské vzdělávání

Ve věku od 10 do 15 let studuje  žák 5 let na všeobecné střední škole. Poté následuje 2 až 3 roky vyššího vzdělávání na všeobecných nebo odborných školách. První z nich poskytuje osvědčení o ukončeném středoškolském vzdělání a možnost vstoupit na univerzitu, druhé pak diplom o odborném středoškolském vzdělání prostřednictvím sítě středních odborných učilišť.

Odborné vzdělávání

Existuje řada státních a dárcovských programů, které mají řešit strukturální nedostatek odborného vzdělávání.

Terciární vzdělávání

Nevysokoškolské terciární vzdělávání poskytují národní podniková školicí střediska a řada obchodních škol, jakož i lycea, která připravují odborníky v nových ekonomických oborech a oborech služeb. Vysokoškolské vzdělání nabízí několik univerzit a více než 50 vysokoškolských ústavů.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Škála Popis CZ ekvivalent
5 A’lo (Výborný) 1
4 Yaxshi (Dobrý) 2
3 Qoniqarli (Dostačující) 3
2 Qoniqarsiz (Nedostatečný) 5

Zdroje:

https://www.scholaro.com/db/Countries/Uzbekistan/Grading-System

https://education.stateuniversity.com/pages/1650/Uzbekistan-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html

https://www.euroeducation.net/prof/uzbekco.htm

https://www.expatarrivals.com/middle-east/uzbekistan/education-and-schools-uzbekistan

https://www.uzedu.uz/en

https://www.globalpartnership.org/where-we-work/uzbekistan

https://photius.com/countries/uzbekistan/society/uzbekistan_society_education_system.html