VELKÁ BRITÁNIE

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

 Základní vzdělávání

Spojené království vzdělávací systém delegovaný na poloautonomní regiony, i když celkově je systém stejný. Základní škola, anglicky primary school nebo primary education, která se týká dětí od 5 do 11 let (někdy také už od 4 do 13 let) a dělí se na nižší a vyšší. Nižší stupeň poskytuje základní dovednosti v oblasti čtení, psaní, matematiky, základních znalostí v přírodních a společenských vědách . Na vyšším stupni (Secondary School) se studenti zaměřují zejména na rozvoj tvůrčích a výzkumných schopností, vytvářejí týmy, ve kterých následně řeší různé problémy, experimentují, obhajují své názory, vedou dialogy a vytvářejí nejrůznější projekty a sbírky.

 Střední vzdělávání

Středoškolské vzdělání se ve Spojeném království dělí na tzv. klíčové fáze (key stage) 3 a to je 7.-9. třída (11-14 let) a Klíčová fáze 4, což je 10.-11. třída (14-16 let).

V případě klíčové fáze 3  se děti vzdělávají podobně jako na základní škole, plus mají navíc alespoň jeden cizí jazyk, občanskou nauku, školy musí navíc nabízet náboženskou nauku a sexuální výuku. Co se týče náboženské a sexuální výuky, tak tu mohou rodiče odmítnout.

Klíčová fáze 4 už připravuje žáky na závěrečné zkoušky GCSE – všeobecné osvědčení o středním vzdělávání. Děti se během 10. a 11. třídy soustředí na předměty, které si vybrali v 9. třídě. Při rozhodování v 9. ročníku musí mít student možnost využít tzv. poradenského a kariérního vedení (Careers Education and Guidance), tedy někoho, kdo mu pomůže nastavit směr dalšího vzdělání. Tato pomoc je formou konzultací ve školách a pomáhá s výběrem předmětů, které si žák zvolí do 11. a 12. ročníku.

Odborné vzdělávání

Neuniverzitní postsekundární vzdělávání probíhá na různých technických školách, vyšších odborných školách a akreditovaných nezávislých vysokých školách, které nabízejí širokou škálu kurzů vedoucích k získání formální odborné kvalifikace.

Terciární vzdělávání

V první fázi studia na univerzitě získávají studenti titul bakalář (Bachelor, případně ještě doplněný přívlastkem dle zaměření, např. of Arts, Medicine atd.). Na vyšších úrovních studia se udělují tituly Master nebo Doctor. Bakalářské studium trvá nejčastěji tři roky, u náročnějších oborů (lékařství apod.) čtyři, někdy i pět let. Magisterské obory mají zpravidla délku studia 1-2 roky a doktorandské studium pak 3-5 let.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Škála Popis GSCE CZ ekvivalent
70.00 – 100.00 First Class Honours 7-9 1
65.00 – 69.99 Second Class Honours 1- 2
60.00 – 64.99 Second Class Honours 5-6 2
50.00 – 59.99 Second Class Honours 2
45.00 – 49.99 Third class 4 3
40.00 – 44.99 Pass 1-3 4
0.00 – 39.99 Fail U 5

Zdroje:

https://www.brightworldguardianships.com/en/guardianship/british-education-system/

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/219167/v01-2012ukes.pdf

https://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/the-british-education-system/

https://about-britain.com/institutions/uk-education-system.htm

https://www.learnenglish.de/culture/educationculture.html

https://leverageedu.com/blog/uk-education-system/

https://www.studying-in-uk.org/uk-grading-system/