Vyhlášení grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018“

Podmínky grantového řízení i příslušný elektronický formulář žádosti je v příloze toho mailu, případně je dostupný na tomto odkazu.

Termín uzávěrky pro podání žádostí o grant je stanoven na středu 1. 11. 2017 včetně tohoto data.

Informační semináře budou 2, jeden pro žadatele o grant z řad představitelů migrantských organizací a jeden pro ostatní žadatele o grant:

  1. Informační seminář pro žadatele o grant z řad představitelů migrantských organizací proběhne 3. října od 17:00 do 19:00 hodin v místnosti č. 201 ve Škodově paláci (Jungmannova 35/29).
  2. Informační seminář pro ostatní žadatele o grant se uskuteční ve středu 4. 10. 2017 od 16.00 hodin v budově Magistrátu hl. m. Prahy (Škodův palác), Jungmannova 29/35, Praha 1  – 2. patro, zasedací místnost č. 201.

Ke stažení:

Podmínky grantového řízení