Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Výstupy z projektu APIV A

Zde naleznete materiály k diagnostickému nástroji z češtiny jako druhého jazyka určeného žákům s odlišným mateřským jazykem v základních školách, který je vyvíjen od roku 2017 v rámci projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – APIV A (http://www.nuv.cz/projekty/apiva).

Diagnostický nástroj se skládá ze 3 částí:

  1. diagnostický jazykový test z českého jazyka: nyní probíhá druhé kolo pilotáže na žácích s odlišným mateřským jazykem
  2. rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem
  3. učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině

Ostré spuštění kompletního diagnostického nástroje pro užití škol je plánováno nejpozději na duben 2022. Druhá a třetí část jsou volně dostupné již nyní. Jedná se o verze ve zkušebním provozu, doplněné o možnost zpětné vazby od těch, kteří nástroje vyzkouší (sběr dotazníků bude ukončen 15. 12. 2021).

Nástroj bude doplněn o připravované metodické a výukové materiály na podporu výuky češtiny jako druhého jazyka v MŠ a ZŠ.

K  2. části

Rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem

Rozhovor mapuje jazykové zázemí žáka a není vázán ani na délku pobytu, ani na míru znalosti češtiny. Může být použit jako součást komplexní diagnostiky, ale i samostatně, když je zapotřebí blíže poznat jazykové zázemí žáka, jeho aktuální potřeby a názory ohledně češtiny, např. při vstupu žáka do školy (PDF – volně ke stažení). Dotazník k vašim zkušenostem z  rozhovoru najdete zde.

K 3. části

Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině

Cílem nástroje je hodnocení aktuální úrovně osvojení češtiny u žáka s OMJ a vybraných jazykových a mimojazykových faktorů, které proces osvojování ovlivňují. Hodnocení vychází z toho, co učitel může vypozorovat v běžné, každodenní komunikaci. Na základě dosavadní zpětné vazby od učitelů je hodnocení zpracováno ve dvou variantách, které se liší způsobem zachycení znalosti dovednosti žáka v češtině. Volba je na rozhodnutí učitele (PDF Varianta 1 – volně ke stažení, PDF Varianta 2 – volně ke stažení). Dotazník k vašim zkušenostem s hodnocením najdete zde.