Výstupy z projektu APIV B

O projektu APIV B

Naše motto: „Smyslem inkluze je lidskost, schopnost přijímat jinakost jako obohacení, ne jako omezení!“ Zdroj: Gabriela Kermesová, Mění se přístup k inkluzi?, červen 2021

Projekt Národního pedagogického institutu ČR Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) zajišťuje podporu implementace společného vzdělávání (inkluze) a jeho realizace na českých školách.

Cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků, managementu škol a školských zařízení potřebné k realizaci společného vzdělávání v MŠ, ZŠ, SŠ, zájmovém a neformálním vzdělávání. Dále realizujeme osvětové kampaně, které jsou zaměřené na školy, rodiče, ale i na odbornou a širokou veřejnost.

Projekt má pět základních aktivit:

  1. Metodicko-koordinační sítě zapojených škol a pedagogických pracovníků, včetně vedoucích prostřednictvím 14 center podpory. Přehled center a další informace na webu projektu: www.inkluzevpraxi.cz.
  2. Vzdělávání pedagogů a dalších zapojených pracovníků (lektorů, mentorů, koučů, nebo pracovníků veřejné správy).
  3. Práce s veřejností prostřednictvím informačního servisu (zprostředkování informací a praktických návodů z ověřených funkčních praxí či aktuálního dění na poli společného vzdělávání.
  4. Evaluace projektu a se společným vzděláváním spojených strategií (např. školských inkluzivních koncepcí krajů)
  5. Spolupráce tzv. systémových projektů zaměřených na kvalitu vzdělávání v zájmu koordinace a výměny dobrých praxí.

Cílovými skupinami projektu jsou pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, rodiče, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Zapojené školy souhrnně zaměstnávají více než 10 000 pedagogů. V každé zapojené škole působí školní garant implementace APIV, který v součinnosti s místním Centrem podpory při krajském pracovišti NPI ČR zajišťuje realizaci projektových aktivit určených členům konkrétního pedagogického sboru.

Více než polovina z 355 zapojených škol může kromě kurzů dalšího vzdělávání (DVPP) využívat také individuální podporu ze strany speciálně vyškolených koučů a mentorů a dále služby supervizorů a odborných poradců / expertů (například dětských psychologů, speciálních pedagogů, logopedů apod.). V roce 2020 začala realizace stáží a byly spuštěny nové formy vzdělávání, tzv. webináře.

Projekt vytvořil FB skupinu Inkluze v praxi, do níž je zapojeno okolo 1000 členů.

Významným příspěvkem projektu je interaktivní web Zapojmevsechny.cz zacílený na pedagogy, management škol i rodiče.

Důležité odkazy projektu

Projektový web: http://www.inkluzevpraxi.cz/

Interaktivní web – praktický průvodce společného vzdělávání: https://zapojmevsechny.cz/

FB skupina projektu: https://www.facebook.com/groups/332912440539633/

FB stránka Zapojme všechny: https://www.facebook.com/zapojmevsechny.cz/

YouTube kanál projektu APIV B: https://www.youtube.com/c/ProjektAPIVB/featured

Podcasty na Anchor: https://anchor.fm/zapojme-vechny

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Renata Majvaldová, renata.majvaldova@npi.cz, 778 454 398

 

Nabízíme prokliky na články APIVu B, které souvisí s problematikou dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem:)

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/predsudky-a-stereotypy-vuci-cizincum-jak-vest-zaky-k-vetsi-toleranci

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-3-dil-skola-jako-nastroj-integrace-cizincu-aneb-umet-ucit-cizince-znamena-umet-ucit

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/role-pedagogicko-psychologicke-poradny-v-pristupu-k-zakum-s-odlisnym-materskym-jazykem

Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede k toleranci | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Z nejhorších škol na špičku ve vzdělávání: Jak to Leicester dokázal? | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Adaptační koordinátoři pro děti / žáky s odlišným mateřským jazykem | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

 Žáci z ciziny si zaslouží podporu, říká expertka a radí, jak na výuku | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

 NPI ČR podporuje děti/žáky s odlišným mateřským jazykem: e-learning, e-poradenství, překlady a tlumočení | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)