Výukový program Včelka může pomoci i při výuce dětí/žáků-cizinců

Výukový program Včelka se zaměřuje na rozvoj techniky čtení, porozumění čtenému, počáteční psaní a podporu fonologických dovedností. Jedná se o široký výběr interaktivních cvičení, obrázků, zvuků, animací a samozřejmě i pochval. Prvotně byl výukový program vytvořen zejména pro práci s dětmi s dyslexií, ale pevně věříme, že jej mohou využít pedagogové jako podporu při práci s dětmi/žáky-cizinci, či s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Včelku není potřeba nikam instalovat, běží online na adrese www.vcelka.cz, kde si ji můžete ihned a bezplatně vyzkoušet.

Odborné posudky:

http://media.vcelka.cz/docs/PosudekKrejcova.pdf

http://media.vcelka.cz/docs/PosudekBudikova.pdf