Výzva k dotačnímu řízení Ministerstva vnitra ČR — Integrace cizinců 2018

Dne 2. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí v dotačním výběrovém řízení „Integrace cizinců 2018“. Bližší informace naleznete v příloze ke stažení pod článkem a na internetových stránkách:

http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.

Termín pro zaslání žádostí je do 20. 12. 2017 včetně.

Přílohy: Vyzva_MV_Integrace_cizincu_2018