VÝZVA MŠMT k podání žádosti o poskytnutí dotace – Návrat 2021 (pro školy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí )

Žádost o poskytnutí dotace lze podat do 1. srpna 2021.