Vzdělávací nabídka NPI ČR – únor – červen 2024 – oblast děti/žáci cizinci a s OMJ

Prosíme, přijďte se na odkaz podívat i za týden:) přidáváme termíny průběžně, jak nám lektorky a lektoři potvrzují termíny 🙂

Upozorňujeme na nové webináře: nově se věnujeme praktickému využití Chat bota GPT pro přípravu materiálů pro žáky s OMJ s Ditou Macháčkovou z Plzeňské Univerzity – Webinář Chatbot (GPT) – pomocník učitele při práci s žáky s OMJ, získali jsme pro spolupráci paní učitelku  Terezou Nikovou, z MŠ Sluníčko pod Střechou a je pro Vás připravený webinář Webinář Specifika práce s dětmi s OMJ v mateřské škole (MŠ) sdílení praxe s využitím metody KIKUS a metody Learning Stories (= příběhy o učení dítěte). Máme také nový webinář, který se věnuje způsobu hodnocení žáků s OMJ, který obsahuje slovy autorek  „praktické tipy k okamžitému použití“ 🙂

Tradičně pro Vás připravujeme postupně pestrou nabídku modulů dalšího vzdělávání pro pedagogy pracující s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Stránku budeme průběžně doplňovat o domluvené termíny s lektory. Do konce ledna doplníme termíny k tématům hodnocení, Čeština jako druhý jazyk, podpora rozvoje jazyka u předškolních dětí atd.

Všechny webináře jsou bezplatné, vznikají za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva školství ČR.

„Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ (MŠ, ZŠ,SŠ)

Učit se učit – průvodce učením v souvislosti s OMJ; O učení v 21. století

19. února 2024, 17.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Potenciál – nadání – ve spolupráci s lidmi s OMJ

8. dubna 2024, 17.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Jak souvisí přístup s průběhem učení?

27. května 2024, 17.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Specifika práce s dětmi s OMJ v mateřské škole (MŠ)

20. března 2024, 14.00 – 17.15 – přihlásit se můžete zde

Webinář Chatbot (GPT) – pomocník učitele při práci s žáky s OMJ (ZŠ, SŠ)

7. března 2024, 14.30 – 18.00 – přihlásit se můžete zde

4. dubna 2024, 14.30 – 18.00 – přihlásit se můžete zde

Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem (ZŠ)

20. února 2024, 15.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

21. května 2024, 15.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem II (ZŠ)

16. dubna 2024, 15.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ – kurikulum, test

9. a 23. dubna 2024 – přihlásit se můžete zde

Hry pro rozvoj češtiny jako druhého jazyka (pro ZŠ)

27. února 2024, 14.00 – 17.30 – přihlásit se můžete zde

26. března 2024, 14.00 – 17.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

28. února 2024, 14.30 – 18.00 – přihlásit se můžete zde

15. dubna 2024, 15.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

12. března 2024, 15.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

3. dubna 2024, 15.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III – rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka

28. května 2024, 15.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Online aplikace v prezenční i online výuce češtiny jako druhého jazyka

9. dubna 2024, 13.30 – 16.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – český jazyk 

11. března 2024, 15.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – dějepis

13. března 2024, 14.15 – 17.15 – přihlásit se můžete zde

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – matematika 

7. května 2024, 14.30 – 18.00 – přihlásit se můžete zde

Webinář – Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – fyzika a chemie 

20. března 2024 – přihlásit se můžete zde

Webinář – Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – zeměpis

bude upřesněno

Webinář – Autentické materiály ve výuce češtiny jako cizího jazyka (ZŠ,SŠ)

15. května 2024, 14.00 – 17.20 – přihlásit se můžete zde

Webinář – Výuka češtiny jako druhého jazyka pro středoškoláky (SŠ)

4. dubna 2024, 14.00 – 17.30 – přihlásit se můžete zde