Vzdělávací nabídka NPI ČR – únor – červen 2024 – oblast děti/žáci cizinci a s OMJ

Prosíme, přijďte se na odkaz podívat i za týden:) přidáváme termíny průběžně, jak nám lektorky a lektoři potvrzují termíny 🙂

Tradičně pro Vás připravujeme postupně pestrou nabídku modulů dalšího vzdělávání pro pedagogy pracující s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Stránku budeme průběžně doplňovat o domluvené termíny s lektory. Do konce ledna doplníme termíny k tématům hodnocení, Čeština jako druhý jazyk, podpora rozvoje jazyka u předškolních dětí atd.

Všechny webináře jsou bezplatné, vznikají za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva školství ČR.

„Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ (MŠ, ZŠ,SŠ)

Jak souvisí přístup s průběhem učení?

27. května 2024, 17.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Praktické zkušenosti s činností dvojjazyčného asistenta na ZŠ

29. dubna 2024, 13:30–17:00 – přihlásit se můžete zde

Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem (ZŠ)

21. května 2024, 15.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III – rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka

28. května 2024, 15.00 – 18.30 – přihlásit se můžete zde

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – matematika 

7. května 2024, 14.30 – 18.00 – přihlásit se můžete zde

Webinář – Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – zeměpis

21. 5. 2024, 14.00 – 17.20 – přihlásit se můžete zde

Webinář – Autentické materiály ve výuce češtiny jako cizího jazyka (ZŠ,SŠ)

15. května 2024, 14.00 – 17.15 – přihlásit se můžete zde