VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ZÁŘÍ – PROSINEC 2023 – PODPORA DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ

Webináře probíhají v reálném čase on-line, jsou bezplatné a interaktivní.

Nabídka je průběžně doplňována, řazena podle témat, řazení podle data realizace naleznete zde🙂

Webináře ve spolupráci s MŠMT:

Webinář – Podmínky pro začleňování dětí a žáků cizinců ve školním roce 2023/24

12. září 2023, 13.30 – 15.00 – brzy zveřejníme záznam

Webinář – Systém jazykové podpory na SŠ – aktuální informace MŠMT – pro školní rok 2023/2024

18. září 2023, 14.00 – 15.00 – brzy zveřejníme záznam

Konference on line: Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince VII

19. 10. 2023, 9.00 – 15.30 – přihlaste se zde

Webináře NPI ČR:

Diskuzní webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky Českého jazyka a literatury

20.9. 2023, 14.00 – 16.15 – proběhlo

„Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ 

11. 9. 2023, 17.00 – 18.30 – Náročné, rizikové situace v souvislosti s učením – spoluprací s lidmi s OMJ – proběhlo

13. 11. 2023, 17.00 – 18.30 – Možnosti přístupu, přínosy a úskalí + využití příst. s učením, respekt, hranice – přihlaste se zde

Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému (probíhá ve dvou dnech)

4. 10. a 11. 10. 2023, vždy 14 -17.15 – proběhlo

Webinář Praktické zkušenosti s činností dvojjazyčného asistenta na ZŠ

9. 10. 2023, 13.30 – 17.00 – proběhlo

Webinář Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – 1. stupeň

9. 11. 2023, 14.00 – 17.30 hod. – přihlaste se zde

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – český jazyk

5. 12. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – matematika

10. 10. 2023, 14.00 – 17.30 – proběhlo

Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – dějepis

7. 11. 2023, 14.00 – 17.15 – přihlaste se zde

Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – zeměpis 

18. 10. 2023, 14.00 – 17.15 – proběhlo

Webinář – Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – fyzika a chemie

30. 11. 2023, 14.00 – 17.15 – přihlaste se zde

Webinář – Autentické materiály ve výuce češtiny jako cizího jazyka

2. 11. 2023, 14.00 – 17.15 – přihlaste se zde

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I 

11. 9. 2023, 14.00 – 17.30 – proběhlo

31. 10. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

17. 10. 2023, 14.00 – 17.30 – proběhlo

14. 11. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III – rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka

3. 10. 2023, 14.00 – 17.30 – proběhlo

12. 12. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem

19. 9. 2023, 14.00 – 17.30 – proběhlo

28. 11. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde

Webinář – Výuka češtiny jako druhého jazyka pro středoškoláky

10. 10. 2023, 14.00 – 17.30 – proběhlo

21. 11. 2023, 14.00 – 17.30 – přihlaste se zde