Vzdělávací systémy v cizině a hodnocení

Zde připravujeme stručný přehled struktury vzdělávacích systémů a standardů hodnocení žáků ve vybraných krajinách původu migrantů v ČR.

Nabízíme zde informace, které mohou být nápomocné při posuzování dokladů o absolvovaném vzdělávání žáků cizinců přicházejících do českých škol ze zahraničí.

Při přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři je posouzení hodnocení výsledků předchozího vzdělávání  uchazeče ze zahraničí v kompetenci ředitele střední školy na základě jím vyhlášených kritérií přijímacího řízení.

V některých zemích jsou hodnotící škály rozrůzněné (používá se např. několik tipů hodnocení), může se stát, že neodpovídají základní tabulce převodu, kterou uvádíme zde, v takových případech se na nás můžete obrátit a my Vám zjistíme doplňující informace pro konkrétní vysvědčení.

Slovenský manuál pro převod známek – může být nápomocí při převodu známek, obsahuje převodní tabulky velkého množství států světa, je velmi přehledně zpracován. 

ARMÉNIE
BĚLORUSKO
BULHARSKO
ČÍNA
KAZACHSTAN
MAĎARSKO
MOLDAVSKO
MONGOLSKO
NĚMECKO
POLSKO
RUMUNSKO
RUSKO
SEVERNÍ MAKEDONIE
SLOVENSKO
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
SRBSKO
UKRAJINA
UZBEKISTÁN
VELKÁ BRITÁNIE
VIETNAM