Vzdělávací systémy v cizině a hodnocení

Zde připravujeme stručný přehled struktury vzdělávacích systémů a standardů hodnocení žáků ve vybraných krajinách původu migrantů v ČR.

Nabízíme zde informace, které mohou být nápomocné při posuzování dokladů o absolvovaném vzdělávání žáků cizinců přicházejících do českých škol ze zahraničí.

Slovenský manuál pro převod známek – může být také nápomocí při převodu známek. 

ARMÉNIE
BĚLORUSKO
BULHARSKO
ČÍNA
KAZACHSTAN
MAĎARSKO
MOLDAVSKO
MONGOLSKO
NĚMECKO
POLSKO
RUMUNSKO
RUSKO
SEVERNÍ MAKEDONIE
SLOVENSKO
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
SRBSKO
UKRAJINA
UZBEKISTÁN
VELKÁ BRITÁNIE
VIETNAM