Webinář Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému – bezplatný

Podělte se o nabídku se svými kolegy:)

Upozorňujeme na nabídku bezplatného webináře: Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému – možno přihlásit zde.

Webinář nabízí základní informace o interkulturních rozdílech vybraných komunit cizinců, k nichž nastupují děti a žáci cizinci do českých škol. Proč někdy rodiče cizinci nejeví zájem o komunikaci se školou? Proč, když je vše vysvětleno, stejně rodiče cizinci nereagují, tak jak učitel/učitelka očekává? Jak vysvětlit rodičům dětí/žáků cizinců co od nich škola potřebuje a proč? S kým z rodiny komunikovat v případě problémů ve škole?

Webinář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky školy, nejen pro ty, kteří se zabývají přímo podporou dětí/žáků cizinců a obsahuje plno zajímavých informací, které mohou vést k pochopení věcí minulých i budoucích.

Na webináři budou přiblíženy vybrané komunity cizinců žijících v ČR. Kromě jejich základní charakteristiky, bude kladen důraz na vysvětlení hlavních rozdílů v systémech formálního vzdělání v zemích jejich původu oproti českému vzdělávacímu systému. Ze zkušeností s interkulturní prací a kontaktem s cizinci vyplývá, že právě rozdílná očekávání bývají často zdrojem komplikací při spolupráci rodičů-cizinců a školy. V rámci školení také zazní tipy pro pedagogy, jak komunikací s rodiči-cizinci zefektivnit.

Na konci každého bloku bude dán prostor pro otázky a diskuzi. Účastnice a účastníci si budou moci zkonzultovat vlastní postřehy a názory s kolegy z IC Praha, kteří se dlouhodobě určenou komunitou zabývají a pracují s ní.

Webinář povedou interkulturní pracovníci Integračního centra Praha, neziskové organizace zaměřené na podporu integrace cizinců na území hl. m. Prahy. Více o činnosti organizace na www.icpraha.com.

Na základě přihlášení bude před konáním prvního dílu webináře zaslán link pro připojení do on line prostředí.