Zveřejněn videozáznam – Webinář: Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců

V sekci Webináře a videa jsme pro vás zveřejnili záznam webináře a dále prezentace všech přednášejících. v příštích dnes doplníme písemné odpovědi na dotazy z chatu.

Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců.

  • Datum konání: 3. června 2021, 14.00 – 16.00 hodin

Stručný obsah:

  • Úvod – Mgr. Halka Smolová Závorová, NPI ČR, ústřední metodička pro vzdělávání
  • Představení kurikula ČDJ a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka – Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných
  • Systém podpory dětí a žáků cizinců ve školách – PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT
  • Představení upraveného systému podpory dětí a žáků cizinců ve školách (změny oproti říjnu 2020) – Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání
  • Moderovaná diskuze – Dotazy a připomínky účastníků k příspěvkům