Webinář: Začínáme učit češtinu jako druhý jazyk – úvod do problematiky

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář NPI ČR s názvem Začínáme učit češtinu jako druhý jazyk – úvod do problematiky, který se koná 18. 11. 2020 od 13:00 do 16:30 hodin on-line, účast na webináři není zpoplatněna.

Přihlásit se můžete zde.

Anotace:
Webinář je koncipován jako úvod do problematiky výuky ČJ jako druhého jazyka (dále jen ČJD) na ZŠ. Je určen pro začínající učitele ČJD na ZŠ, a to jak pro pedagogické nováčky, tak učitele češtiny s praxí, kteří zatím neměli s češtinou pro cizince zkušenosti. Webinář by měl sloužit k počátečnímu zorientování v problematice výuky ČJD.

Na webináři budou účastníci seznámeni s těmito tématy:

  • žáci cizinci v ZŠ, jejich začleňování, věkové zvláštnosti,
  • struktura vyučovací hodiny, pedagogické zásady, organizační formy,
  • učebnice a další materiál k výuce,
  • komunikační přístup při výuce ČJD, výuka gramatiky,
  • hodnocení a diagnostika žáků cizinců.

Lektorka: Mgr. Jana Rodrová, dlouholetá lektorka kurzů ČDJ, spolupracovnice Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, supervizora Pilotního projektu hl. m. Prahy: Systémová podpory výuky ČJ jako cizího jazyka ve 21 MČ HMP. Spoluautorka publikací: Rodrová, J., Vymětalová, M. Čeština pro cizince, Jazykové hry. Praha. 2016, Rodrová, J., Vymětalová, M. Čeština pro cizince, Jazykové hry 2. Praha. 2018.

Webinář bude veden interaktivní formou, lektorka dává prostor pro vyjádření, dotazy a postřehy účastníků, proto je počet účastníků omezen na 30.

Časový harmonogram:
13.00 – 14.30 1. blok
14.30 – 15.00 přestávka
15.00 – 15.30 2. blok

Webinář bude probíhat v prostředí MS Teams. Po přihlášení obdrží přihlášení účastníci odkaz pro připojení k webináři.

Doufáme, že takto koncipovaný rychlý úvod do problematiky bude pomocí pro pedagožky a pedagogy, kteří se s problematikou nově seznamují. Těšíme se na setkání v on line prostoru.