Webináře k didaktice češtiny jako druhého jazyka, k hodnocení žáků a k začleňování dětí a žáků s OMJ – nabídka NPI podzim 2022

Nabídka bezplatných živých (prezenčních) webinářů:

Webinář Jazyková příprava pro žáky s OMJ na základní škole – kurikulum, test (úvodní webinář)

21. září 2022

19. října 2022

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I.

20.09.2022

12.10.2022

1.11. 2022

22.11.2022

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II.

27.09.2022

18.10.2022

15.11.2022

6.12.2022

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III. (pro pokročilé)

5.10.2022

13.12.2022

Webinář hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem

11. 10. 2022

8. 11. 2022

29. 11. 2022

Systém bezplatné jazykové podpory na SŠ – změna vyhlášky vyhláška č. 13/2005 Sb.

19. 9. 2022

Webinář Interkulturní rozdíly v kontextu začleňovaní dětí a žáků cizinců do českého vzdělávacího systému

22. 9. a 29. 9. 2022

Webinář „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ – Webinář 4/5 – Pojďme mluvit o předsudcích a dogmatech

26. 9. 2022 

Webinář „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ – Webinář 5/5 – Pojďme mluvit o aktuálních podnětech a postřezích z terénu  

21. 11. 2022