Webináře a videa (záznamy)

Níže na stránce naleznete záznamy. Na budoucí plánované webináře a další vzdělávací programy je možné se hlásit na centrálním webu NPI ČR v části Vzdělávací programy.

Seznam videí a témat


Videa na YouTube kanálu

Přehled, zejména těch kratších, videí k tématu dětí a žáků cizinců naleznete v playlistu na YouTube Národního pedagogického institutu ČR. Záznamy z webinářů jsou obvykle sice také na YouTube kanálu, ale není je možné snadno vyhledat a naleznete je často pouze tak, že kliknete na některý z odkazů níže.


Webinář – Systém jazykové podpory na SŠ – aktuální informace MŠMT – pro školní rok 2023/2024 (21.9.2023) – záznam webináře

Ve spolupráci s kolegy z MŠMT  jsme pro Vás připravili webinář, který se věnoval aktuálním informacím MŠMT z oblasti úpravy realizace bezplatné jazykové podpory na SŠ, která je obsažena v novele vyhlášky vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, která je platná pro školní rok 2023/2024.

V krátkém bloku jsme se zastavili i u doporučení z oblasti výuky češtiny jako druhého jazyka.

Lektoři:
PhDr. Marie Černíková, ministerská radová, Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání, Oddělení všeobecného vzdělávání
MŠMT a Mgr. et. Mgr. Radim Ošmera, Odborný garant pro oblast čeština jako druhý jazyk NPI ČR


Webinář – Podmínky pro začleňování dětí a žáků cizinců ve školním roce 2023/24 (12. 9. 2023) – záznam webináře

Ve spolupráci s kolegy z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy  NPI ČR realizoval  webinář – Podmínky pro začleňování dětí a žáků cizinců ve školním roce 2023/24, který obsahuje informace o možnostech podpory dětí a žáků-cizinců v základních školách ve školním roce 2023/2024, shrnuje aktuální stav a plány MŠMT na následující školní rok v této oblasti, byl dán prostor pro dotazy účastníků, tato část je též součástí záznamu.

Lektoři:
Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT
Ing. Olga Jůnová, ministerská radová, Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT


Uvedení do Metodického doporučení pro poskytování služeb ŠPZ žákům s OMJ

Video je mírně upraveným záznamem webináře zaměřeného na představení pdf dokumentu Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí) včetně doplnění aktuálních informací týkajících se změn související legislativy po napadení Ukrajiny. Závěrečná část záznamu navíc obsahuje zodpovězení několika konkrétních dotazů položených účastníky webináře.

🌐 Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)


Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do školního procesu

Rozhovor s Lenkou Russnákovou, asistentkou pedagoga a lektorkou češtiny jako druhého jazyka o procesu začleňování dětí s OMJ do tříd, o podpoře těchto dětí a podpoře celého třídního kolektivu.

Překonání prvotního ostychu je prvním krokem k úspěšné integraci dětí s OMJ do třídy. Existuje mnoho her, které lze hrát i s žáky, kteří neovládají vyučovací jazyk, neboť jsou tyto hry téměř beze slov či téměř bez nutnosti aktivní znalosti jazyka. Důležité je maximálně se věnovat přípravě zadání.

Video popisuje několik vhodných aktivit, které můžete využít (🧩 Řada podle…, čilá statistika, 🧩 Tajný přítel/secret friend, 🧩 Řetězová reakce, 🧩 Ruce, 🧩 Malování jednou tužkou, 🧩 3+1)


Práce s heterogenní třídou

První díl videa obsahuje informace o metodické podpoře NPI ČR k tématu práce s heterogenní třídou, vhodnosti dodržování pravidelných rituálů navazujících pocit “my”, úprava pracovního prostředí tak, aby umožňovalo otevřené vyučování, a jak na podporu žádoucího chování žáků.

Druhé video je virtuální hospitace ve vyučovací hodině českého jazyka na druhém stupni v ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova ukazuje způsob výuky, kterým se mohou učitelé inspirovat při práci s heterogenní třídou. Náhled do výuky je doplněn o rozhovory s ředitelem školy, třídní učitelkou a tandemovým učitelem o jejich zkušenostech s pestrou třídou.


Jednoduše česky

Série videí s návodem jak jednoduše učit češtinu jako druhý jazyk žáky cizince.


Záznam webináře: Hodnocení a klasifikace ukrajinských žáků na ZŠ (9. 1. 2023)

Webinář NPI ČR připravený ve spolupráci s MŠMT téma hodnocení ukrajinských žáků, kteří nastoupili do škol v souvislosti migrací do České republiky. MŠMT ČR aktualizovalo metodické doporučení pro oblast hodnocení těchto žáků.

Obsah webináře:

 1. 0:01:03 Představení metodiky (Hodnocení žáků v základních školách podle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/23) – Svatopluk Pohořelý, Oddělení základního vzdělávání, Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT, odkaz na představovanou metodiku https://www.edu.cz/methodology/metodi…
 2. 0:20:30 Hodnocení žáků cizinců v Základní škole J. Gutha-Jarkovského a Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského, Jitka Kendíková, ředitelka školy.
 3. 0:40:39 Prostor pro dotazy, diskuze

Užitečné informace:

Informace k tématu hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem, včetně ukázek slovního hodnocení a aktuální nabídky webinářů k tomuto tématu, naleznete v sekci Hodnocení – jak na to.


Záznam webináře: Systém bezplatné jazykové podpory na SŠ (19. 10. 2022)

Webinář se věnuje změně vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zavádí nárok na jazykovou podpory žáka cizince na střední škole. Jsou popsány parametry systému a způsoby realizace, poslední část se věnuje metodické podpoře pro tuto oblast.

Lektorky:

 1. Úvodní slovo, Mgr. Štěpánka Thérová, vedoucí Oddělení všeobecného vzdělávání, Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT.
 2. Představení systému bezplatné jazykové podpory na SŠ realizovaného na základě změny vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, prezentace ke stažení zde.
  PhDr. Marie Černíková, ministerská radová, Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT, Oddělení všeobecného vzdělávání.
 3. Metodická podpora NPI ČR, prezentace ke stažení zde, PhDr. Jana Kašparová, Národní pedagogický institut ČR.

Aktuální znění materiálů (vyhláška, metodika, vzor žádosti):


Video návod: Čeština jako druhý jazyk – materiály a učebnice pro výuku češtiny jako druhého jazyka (8. 7. 2022)

Video se věnuje vysvětlení základních principů a přístupu k výuce českého jazyka jako druhého jazyka, v krátkosti podává návod, kde a jak začít s výukou, na co si dát pozor a odkud čerpat materiály a metodiky, poskytne orientaci v záplavě různých možností. Nabízí několik způsobů, jak přistoupit k výuce ČDJ.

Lektorky:

Mgr. Barbora Nosálová, lektorka, učitelka, metodička výuky češtiny jako druhého jazyka, autorka např. Průvodce pro učitele Učíme češtinu jako druhý jazyk na ZŠ, spoluautorka kurikula češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání, spolupracuje s organizacemi META, NPI ČR, CIC, lektorka webinářů NPI ČR Čeština jako druhý jazyk I, II, III

Mgr. Markéta Slezáková, lektorka ČDJ, učitelka, metodička a tvůrkyně inovativních vzdělávacích programů, autorka ŠVP Český jazyk a literatura pro II. st. ZŠ Štross, Praha 7, autorka programu psaní pro II. Stupeň Písmák 2.0, spolupracuje s organizacemi META, NPI ČR, CIC, lektorka webinářů NPI ČR Čeština jako druhý jazyk I, II, III

Aktuální nabídka vypsaných termínů vzdělávacích programů


Video: Představení: Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání (8. 7. 2022)

Záznam webináře NPI ČR ze dne 30. 5. 2022, cílem webináře bylo představit jedno z důležitých témat pro úspěšnou integraci žáků s OMJ do výchovně vzdělávacího procesu, jímž je podpora a rozvoj spolupráce školy a rodiny žáka s OMJ. Byly představeny cesty k efektivnímu a fungujícímu partnerskému vztahu mezi učitelem a rodinou žáka.

Video představení základního metodického materiálu pro podporu češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) – Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání. Kurikulum by se mělo stát pomůckou pro každodenní praxi při výuce češtiny jako druhého jazyka (ČDJ).

Lektorka: Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, garantka společného vzdělávání v tematické oblasti kurikula.

________________________________________________________________________________________________________

Metodický materiál pro výuku dětí v MŠ s odlišným mateřským jazykem

Národní institut pro další vzdělávání připravil další metodický materiál pro učitele mateřských škol. Jedná se o DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka. NPI ČR pevně věří, že i tento materiál pomůže učitelům při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. DVD se natáčelo ve Fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou v Praze 13. Velké dík patří autorce celého projektu paní Mgr. Mileně Kmentové, která se dané problematice věnuje již dlouhá léta.

Video ke stažení ve formátu mp4 (300 MB)
Zde se můžete přihlásit na kurz „Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka“

potisk_obalu-dvd-metodicky_material

Obal DVD


Záznam webináře NPI ČR – Spolupráce školy s rodinou žáka s OMJ (30. 5. 2022)

Záznam webináře NPI ČR ze dne 30. 5. 2022, cílem webináře bylo představit jedno z důležitých témat pro úspěšnou integraci žáků s OMJ do výchovně vzdělávacího procesu, jímž je podpora a rozvoj spolupráce školy a rodiny žáka s OMJ. Byly představeny cesty k efektivnímu a fungujícímu partnerskému vztahu mezi učitelem a rodinou žáka.

Webinář se věnoval především následujícím tematickým okruhům: diagnostika rodinného prostředí žáka s OMJ, způsoby překonávání kulturních rozdílů, rozvoj a podpora efektivní komunikace mezi učitelem a rodinou žáka s OMJ, možnosti zapojení rodiny žáka s OMJ do vzdělávacího procesu.

Lektorkami jsou odborné spolupracovnice NPI ČR doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., vedoucí katedry, PF Katedra primární a preprimární pedagogiky, Jihočeská univerzita Českých Budějovicích a Mgr. Marie Najmonová, Ph.D., odborná asistentka PF Katedra primární a preprimární pedagogiky, Jihočeská univerzita Českých Budějovicích.


Záznam kulatého stolu NPI ČR – hodnocení žáků-cizinců ve školním roce 2021/2022 (19. 5. 2022)

On-line – hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do škol

Záznam webináře NPI ČR ze dne 19. 5. 2022, který se věnuje hodnocení žáků cizinců, kteří nastoupili do škol ve školním roce 2021/2022 zejména v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Obsah programu navazuje na materiály a metodiky MŠMT.

Prezentace z webináře


Záznam kulatého stolu NPI ČR – Podpora dětí cizinců v předškolním vzdělávání (28. 4. 2022)

Záznam webináře NPI ČR ze dne 28. 4. 2022, který se věnuje podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku a opatřením, která je možno nastavit na základě novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah

 1. Systém jazykové podpory cizinců v předškolním vzdělávání
  • Východiska a principy podpory dětí cizinců/ s OMJ, Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání, MŠMT, Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR, garant předškolního vzdělávání
 2. Blok sdílení dobrých praxí
  • „Vzdělávání dětí cizinců/ s OMJ bez skupiny pro jazykovou podporu“, PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D., ředitelka MŠ, Mateřská škola Klášterní 466/4, Liberec
  • „Vzdělávání dětí cizinců s využitím skupiny pro jazykovou podporu“, Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka MŠ, Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a

 

Záznam webináře Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní a začleňování žáků cizinců (Lex Ukrajina) (19. 4. 2022)

Záznam webináře NPI ČR ze dne 19. 4. 2022, který se věnuje tématu jak postupovat v procesu přijímání a začleňování žáků cizinců do základní školy. Účastníci webináře jsou seznámeni s nejdůležitějšími částmi informačního materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR a LEX Ukrajina. Lektorky sdílely inspirativní příklady ze své aktuální praxe a v závěru kurzu byl prostor pro diskuzi a dotazy účastníků.

Lex Ukrajina  – sbírka zákonů  (zákon č. 67/2022, o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace)

Metodika MŠMT k zákony Lex Ukrajina I

Lektorky: PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze, odborná spolupracovnice NPI ČR, Mgr. Bc. Martina Běťáková, vedoucí Oddělení podpory škol MŠMT

Ukrajina – Děti-cizinci v českých školách, model SIOP pro úpravu výuky pro cizince – Kateřina Young (04/2022)

Kolegové z projektu SYPO natočili rozhovor s Mgr. Kateřinou Young, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na Katedře anglického jazyka FMV VŠE v Praze.

V minulosti učila na českém gymnáziu a na česko-britské základní škole. V ČR vystudovala anglickou filologii a pak angličtinu pro 2. a 3. stupeň a pro cizince v USA, kde pracovala jako asistentka pedagoga, učitelka a koordinátorka programů pro cizince. V Anglii zaměřila své Ph.D. studium v pedagogice na hodnocení a testování cizích jazyků. Své zahraniční zkušeností se snaží vhodně skloubit s českým vzdělávacím prostředím.

 

Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – krátká verze (08/2021)

Krátké představení – souborná informace o změnách v podpoře dětí/žáků cizinců od 1. 9. 2021 v souvislosti se změnou vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – podrobná verze (08/2021)

Podrobné představení – budou představeny parametry nového systému podpory dětí/žáků cizinců který je účinný od 1. 9. 2021, a to v souvislosti se změnou vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Video se věnuje postupně představení parametrů pro předškolní vzdělávání, způsobu nastavení ve školách, financování, výkaznictví apod. Dále se věnuje parametrům systému na ZŠ, jejich nastavení, způsobu realizace výuky ČDJ pro žáky s nárokem, financování systému, spolupráce se zřizovatelem atd. Je vysvětlen též vznik nároku pro zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu a systém vzniku skupin pro jazykovou přípravu.

Přednášejí: Ing. Olga Jůnová, ministerský rada, Oddělení základního vzdělávání MŠMT
Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání MŠMT


Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (organizace, adaptace, cílená jazyková podpora) – 1. část

Webinář vznikl jako metodická podpora pro pedagogy MŠ v souvislosti se novelizací vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a úpravou RVP PV (Doplněním RVP PV kapitoly 8.4: Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí češtiny (a odlišného kulturního prostředí), která zavádí systémovou podpory dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. První část webináře se zabývá obecně tématem úspěšného začleňování dětí cizinců a s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy. Ukazuje, co je pro učitele důležité vědět dříve, než dítě nastoupí do mateřské školy a na co je potřeba myslet při přípravách na příchod dítěte. Ukazuje též příklady běžných situací, které při práci s kolektivem, kde jsou též děti s OMJ vznikají.

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (jak na jazykovou podporu) – 2. část

Druhá část webináře se věnuje více do hloubky přímo jazykové podpoře v mateřské škole a češtině jako druhému jazyku.

Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců (6/2021)

Záznam panelové diskuze z 3. 6. 2021

 • 0:00 – Představení kurikula ČDJ a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka, Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných (prezentace Alice Kourkzi, příloha – ukázky )
 • 37:12​ – Systém podpory dětí a žáků cizinců ve školách, PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT (souborná prezentace MŠMT)
 • 45:31 -Představení upraveného systému podpory dětí a žáků cizinců ve školách, Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání (změny oproti říjnu 2020)
 • 1:08:58 – Moderovaná diskuze, dotazy účastníků a jejich vypořádání řečníky

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka, které stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v základním vzdělávání.

Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání, které stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole.

Společné učení Metodou Feuersteina – zaměřeno na cizince

Jde o volně navazující cyklus on-line setkání v roce 2021 s terénní učitelkou Mgr. Petrou Dočkalovou. Na jednotlivé budoucí webináře se lze hlásit na webu NPI ČR.

1. setkání – téma spolupráce, podpora, nastavení oboustranného respektu, důvěry (2/2021)

2. setkání – téma dynamika, práce s nejbližšími cíli (4/2021)

3. setkání – hodnocení (6/2021)

4. setkání – proces učení, struktura učení (8/2021)

5. setkání – přínos spolupráce s cizinci (10/2021)

Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem se zohledněním situace vzniklé pandemickými opatřeními (4/2021)

Záznam panelové diskuze z 6. 4. 2021.

 • 0:00 – Úvod – Mgr. Halka Smolová Závorová
 • 4:17​ – Možnosti hodnocení – Mgr. Alice Kourkzi
 • 17:28 -​ Mgr. Ondřej Lněnička, ředitel školy, Základní škola profesora Švejcara v Praze 12
 • 42:46​ – Mgr. Dominika Holubová, výchovná poradkyně, ZŠ LADA Česká Lípa a Mgr. Dana Horynová, Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa
 • 1:02:40 -​ Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele, ZŠ Karlovy Vary a Mgr. Jana Táborková, učitelka ČDJ, ZŠ Karlovy Vary, Libušina 31
 • 1:38:15​ – Diskuze – Mgr. Ing. Alžběta Kubcová Vitoulová a všichni předchozí

Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců

Série videí pro seznámení se základními specifiky a informacemi souvisejícími s vybranými skupinami cizinců, se kterými se pedagogičtí pracovníci při své práci potkávají v ČR v největší míře. Videa vznikla na základě spolupráce NPI ČR a Integračního centra Praha, které poskytuje již několik let služby interkulturních pracovníků. Předcházel jim workshop, který se setkal s velmi kladným ohlasem. Vznikla tak potřeba zprostředkovat informace co nejširším pedagogické veřejnosti. Nabízíme tedy informace ve zhuštěné podobě.

Mongolové (6/2021)

Rusové a Ukrajinci (1/2021)

Vietnamci (1/2021)

Arabové (1/2021)

Číňané (1/2021)

Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků metody Feuersteina I a II (11/2020 & 12/2020)

Úvodní seznámení s metodou Reuvena Feuersteina a diskuze nad individuálními případy začleňování cizinců a náměty na to, jak přistupovat ke vzdělávání.
Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová (terenniucitelka.cz, petra.dockal@seznam.cz)
Prezentace, literatura kognice, další literatura, popis metody, obrázek zdravé myšlenkové menu, inspirativní obrázek změny myšlení, inspirativní obrázek Pipi Dlouhá Punčocha.

Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem (6/2020)

Webinář se zabývá doporučeními a možnostmi při hodnocení a klasifikaci žáků s odlišným mateřským jazykem s ohledem na nedávné uzavření škol a složitou situaci, která z toho pro vzdělávání i hodnocení těchto žáků vyplývá. Bude obsahovat příklady dobré praxe a další vysvětlení navržených postupů.
Lektorky: Mgr. Alice Kourkzi (NPI ČR, alice.kourkzi@npicr.cz) a Mgr. Dominika Vondrová (ZŠ Curie, dominika.vondrova@zscurie.cz)
Prezentace

Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky. (4/2020)

Lektorka: Mgr. Karolína Dohnalová (META, o.p.s.)
Moderátor: Mgr. Vladislav Günter (NPI ČR – APIV B)

Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem? (4/2020)

Lektoři: Jan Heinrich, Magdalena Hromadová, Alice Kourkzi

Systém podpory nadání ve škole

Video je záznamem webináře o systému podpory nadání ve škole a podpoře nadání a práci s nadanými na 2. stupni ZŠ. Na otázky garantky podpory nadání v NPI ČR i posluchačů odpovídá paní ředitelka ZŠ Klatovy Mgr. Dana Martinková a školní koordinátorka podpory nadání Lucie Čmejlová. Jednotlivá témata jsou dokladována videy ze školy z jednotlivých vyučovacích hodin napříč skupinami předmětů, kde vyučující a žáky uvidíte v různých výukových situacích.

Třídnická hodina na 2. stupni ZŠ (ZŠ Slatiňany)

Třídnické hodiny – videohospitace ze základní školy Slatiňany nám dává nahlédnout do dobré praxe školy, kterou je systém pravidelných, v rozvrhu ukotvených třídnických hodin. Natočení samotné třídnické hodiny a rozhovory s třídním učitelem a zástupkyní ředitele dává odpovědi na to, jak do praxe zavést a efektivně využívat principy vedení třídnických hodin, jak a proč mít pravidelné třídnické hodiny, co může a mělo by být náplní třídnických hodin, přínosy pro pedagogický sbor i samotné žáky, přínosy pro žáky z oblasti válečného konfliktu.

Virtuální hospitace – vzdělávání žákyně s OMJ (ZŠ)

Videohospitace se zaměřuje na integraci žákyně-cizinky do výuky v běžné třídě. Cílem hodiny prvouky ve 3.ročníku základní školy je seznámení se stavbou lidského těla. Učitelka pomocí různorodých aktivit demonstruje, jak je žákyni s omezenou znalostí češtiny možné zprostředkovat stejný vzdělávací obsah jako jejím českým spolužákům. Součástí videohospitace jsou i ukázky upravených pracovních listů. Spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Virtuální hospitace – výuka češtiny jako druhého jazyka v mateřské škole

Videohospitace je zaměřena na výuku češtiny u dětí-cizinců v mateřské škole. Cílem hodiny je zopakování a posílení slovní zásoby z oblastí: části lidského těla, barvy a čísla. Učitelka názorně demonstruje, jak pracovat se skupinkou dětí v různém věku a různé jazykové úrovně češtiny. V ukázce jsou využity různorodé aktivity odpovídající schopnostem a potřebám dětí předškolního věku.

Zkouška z češtiny pro cizince

Tento kanál NPI ČR na YouTube obsahuje sice jak praktické záležitosti pro zkoušku z češtiny pro cizince, ale také výuková videa, která mohou být užitečná i pro děti a žáky cizince.