Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Webináře a videa

Níže na stránce naleznete záznamy webinářů a videí. Na budoucí plánované webináře je možné se hlásit na stránkách NPI ČR.


Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců (6/2021)

Záznam panelové diskuze z 3. 6. 2021

  • 0:00 – Představení kurikula ČDJ a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka, Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných (prezentace Alice Kourkzi, příloha – ukázky )
  • 37:12​ – Systém podpory dětí a žáků cizinců ve školách, PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT (souborná prezentace MŠMT)
  • 45:31 -Představení upraveného systému podpory dětí a žáků cizinců ve školách, Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání(změny oproti říjnu 2020)
  • 1:08:58 – Moderovaná diskuze, dotazy účastníků a jejich vypořádání řečníky

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka, které stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v základním vzdělávání.

Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání, které stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole.

Společné učení Metodou Feuersteina – zaměřeno na cizince

Jde o volně navazující cyklus online setkání v roce 2021 s terénní učitelkou Mgr. Petrou Dočkalovou. Na jednotlivé budoucí webináře se lze hlásit na webu NPI ČR.

1. setkání – téma spolupráce, podpora, nastavení oboustranného respektu, důvěry (2/2021)

2. setkání – téma dynamika, práce s nejbližšími cíli (4/2021)

3. setkání – hodnocení (6/2021)

Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem se zohledněním situace vzniklé pandemickými opatřeními (4/2021)

Záznam panelové diskuze z 6. 4. 2021.

  • 0:00 – Úvod – Mgr. Halka Smolová Závorová
  • 4:17​ – Možnosti hodnocení – Mgr. Alice Kourkzi
  • 17:28 -​ Mgr. Ondřej Lněnička, ředitel školy, Základní škola profesora Švejcara v Praze 12
  • 42:46​ – Mgr. Dominika Holubová, výchovná poradkyně, ZŠ LADA Česká Lípa a Mgr. Dana Horynová, Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa
  • 1:02:40 -​ Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele, ZŠ Karlovy Vary a Mgr. Jana Táborková, učitelka ČDJ, ZŠ Karlovy Vary, Libušina 31
  • 1:38:15​ – Diskuze – Mgr. Ing. Alžběta Kubcová Vitoulová a všichni předchozí

Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců

Série videí pro seznámení se základními specifiky a informacemi souvisejícími s vybranými skupinami cizinců, se kterými se pedagogičtí pracovníci při své práci potkávají v ČR v největší míře. Videa vznikla na základě spolupráce NPI ČR a Integračního centra Praha, které poskytuje již několik let služby interkulturních pracovníků. Předcházel jim workshop, který se setkal s velmi kladným ohlasem. Vznikla tak potřeba zprostředkovat informace co nejširším pedagogické veřejnosti. Nabízíme tedy informace ve zhuštěné podobě.

Mongolové (6/2021)

Rusové a Ukrajinci (1/2021)

Vietnamci (1/2021)

Arabové (1/2021)

Číňané (1/2021)

Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků metody Feuersteina I a II (11/2020 & 12/2020)

Úvodní seznámení s metodou Reuvena Feuersteina a diskuze nad individuálními případy začleňování cizinců a náměty na to, jak přistupovat ke vzdělávání.
Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová (terenniucitelka.cz, petra.dockal@seznam.cz)
Prezentace, literatura kognice, další literatura, popis metody, obrázek zdravé myšlenkové menu, inspirativní obrázek změny myšlení, inspirativní obrázek Pipi Dlouhá Punčocha.

Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou (6/2020)

Jak poskytnout efektivní podporu dětem s OMJ v MŠ v podobě distančního vzdělávání – náměty na možnosti efektivní komunikace s dětmi a rodiči v době, kdy není možná docházka dětí do MŠ. Jak realizovat doučování ČJ ,,na dálku“? Jak zapojit rodiče a děti s OMJ do distančních aktivit připravovaných pro celou mateřskou školu.
Lektorka: Mgr. Radana Mikšová (Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, ms_levskeho@centrum.cz)
Prezentace a odkaz na zmíněnou metodiku.

Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem (6/2020)

Webinář se zabývá doporučeními a možnostmi při hodnocení a klasifikaci žáků s odlišným mateřským jazykem s ohledem na nedávné uzavření škol a složitou situaci, která z toho pro vzdělávání i hodnocení těchto žáků vyplývá. Bude obsahovat příklady dobré praxe a další vysvětlení navržených postupů.
Lektorky: Mgr. Alice Kourkzi (NPI ČR, alice.kourkzi@npicr.cz) a Mgr. Dominika Vondrová (ZŠ Curie, dominika.vondrova@zscurie.cz)
Prezentace

Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v době hlavních prázdnin (6/2020)

Webinář nabízí možnosti podpory, praktické tipy a doporučení, jak mohou žáci s odlišným mateřským jazykem v období hlavních prázdnin zůstat více v kontaktu s českým jazykem. S ohledem na nedávné uzavření škol a složitou situaci, která z toho pro vzdělávání těchto žáků vyplývá, je žádoucí, aby tito žáci i v době hlavních prázdnin neztratili kontakt s češtinou. Jejich učitelky a učitelé mohou v tomto směru sehrát důležitou roli průvodce a rádce jak na to.
Lektoři: Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D. (META, o.p.s.; bernkopfova@meta-ops.cz) a Bc. Jan Heinrich (META, o.p.s.; heinrich@meta-ops.cz)
Prezentace s odkazy a dokument s dalšími informacemi

Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky. (4/2020)

Lektorka: Mgr. Karolína Dohnalová (META, o.p.s.)
Moderátor: Mgr. Vladislav Günter (NPI ČR – APIV B)

Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem? (4/2020)

Lektoři: Jan Heinrich, Magdalena Hromadová, Alice Kourkzi

Virtuální hospitace – vzdělávání žákyně s OMJ (ZŠ)

Videohospitace se zaměřuje na integraci žákyně-cizinky do výuky v běžné třídě. Cílem hodiny prvouky ve 3.ročníku základní školy je seznámení se stavbou lidského těla. Učitelka pomocí různorodých aktivit demonstruje, jak je žákyni s omezenou znalostí češtiny možné zprostředkovat stejný vzdělávací obsah jako jejím českým spolužákům. Součástí videohospitace jsou i ukázky upravených pracovních listů. Spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Virtuální hospitace – výuka češtiny jako druhého jazyka v mateřské škole

Videohospitace je zaměřena na výuku češtiny u dětí-cizinců v mateřské škole. Cílem hodiny je zopakování a posílení slovní zásoby z oblastí: části lidského těla, barvy a čísla. Učitelka názorně demonstruje, jak pracovat se skupinkou dětí v různém věku a různé jazykové úrovně češtiny. V ukázce jsou využity různorodé aktivity odpovídající schopnostem a potřebám dětí předškolního věku.

 

Čeština pro cizince

Skupina videí na úrovni A1 a A2, které mohou přispět k procvičování češtiny.
Níže můžete začít přehráváním prvního videa. Začít od libovolného z nabídky můžete přes playlist na YouTube.

Videometodika k pracovním listům Spolu to zvládneme

Videa k sadě pracovních listů pro mírně až středně pokročilé děti/žáky cizince na 2. stupni ZŠ

Metodický materiál pro výuku dětí v MŠ s odlišným mateřským jazykem

Národní institut pro další vzdělávání připravil další metodický materiál pro učitele mateřských škol. Jedná se o DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka. NPI ČR pevně věří, že i tento materiál pomůže učitelům při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. DVD se natáčelo ve Fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou v Praze 13. Velké dík patří autorce celého projektu paní Mgr. Mileně Kmentové, která se dané problematice věnuje již dlouhá léta.

Video ke stažení ve formátu mp4 (300 MB)
Zde se můžete přihlásit na kurz „Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka“

potisk_obalu-dvd-metodicky_material

Obal DVD