Žák s odlišným mateřským jazykem v hodinách zeměpisu – odborný článek

Máme pro vás odborný článek, který publikovali naši kolegové a lektoři webináře Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – zeměpis Radim Ošmera a Darina Mísařová v časopise Geografické rozhledy.

Zdroj:

https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/166

Sekce :Geografie a škola

MÍSAŘOVÁ, D., OŠMERA, R. (2023): Žák s odlišným mateřským jazykem v hodinách zeměpisu. Geografické rozhledy, 32(5), 24–27.

Abstrakt | PDF formát ke stažení| ukazky-pracovnich-listu – PDF formát – ke stažení