Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců na stránkách MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na svých stránkách zveřejnilo základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách. V odkaze najdete možnosti podpory podle § 20 a § 16 školského zákona, opatření k přijímacímu řízení na SŠ a VOŠ, opatření k maturitní zkoušce či nabídky podpory prostřednictvím modulového rozvojového programu.

Na stránky MŠMT můžete vstoupit následujícím odkazem:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/16-vzdelavani-deti-zaku-cizincu