Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

ZÁLOHA 20-11-20 Tlumočení a překlady

TEST Tlumočnické a překladatelské služby pro školy

Potřebujete se dorozumět s dítětem/žákem cizincem, předat dítěti/žákovi cizinci nebo jeho zákonným zástupcům/rodičům potřebné informace o Vaší škole, o procesu přijímání, začleňování a vzdělávání dítěte/žáka cizince, o českém vzdělávacím systému atd.? Nebo chcete zpřístupnit v mateřském jazyce dítěti/žákovi cizinci a jeho blízkým osobní dotazník, důležité pokyny, nejrůznější formuláře či přehledné informace např. o zápisu žáka do 1. ročníku základní školy, o možnostech poskytování podpory a podpůrných opatření, včetně poskytování poradenských služeb školskými poradenskými pracovišti – pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry a školním poradenským pracovištěm? Nebo chcete zajistit překlad harmonogramu školního roku včetně závazných informací a pokynů k jeho organizaci, případně překlad informací o provozu školní družiny, o zájmových kroužcích, o školní akademii, lyžařském kurzu, školním výletě, třídnických hodinách, hovorových hodinách či třídních schůzkách apod.? Či potřebujete zjistit, kdo konkrétně překladatelské a tlumočnické služby ve Vašem kraji zabezpečuje?

V tom případě se obraťte na příslušného krajského koordinátora krajského centra podpory pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci.

Krajský koordinátor NPI ČR pro Vás zajistí podporu formou poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb zdarma, a to ve všech krajích i napříč Českou republikou.

Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb spočívá v zajištění překladu odborných a obecných textů z běžných jazyků i jazyků s neevropskými znakovými systémy (např. čínština, arabština), včetně neobvyklých jazykových kombinací do českého jazyka, dále pak v zabezpečení tlumočnických služeb – především doprovodného tlumočení, tj. tlumočnického servisu s možností výjezdu tlumočníka po celé České republice, respektive dle krajské příslušnosti.

Chcete-li využít nabídky na zprostředkování překladatelských a tlumočnických služeb kontaktujte krajského koordinátora krajského centra podpory NPI ČR pro pedagogické pracovníky v oblasti dětí/žáků cizinců. Ten zajistí vše potřebné a nejpozději do 5 dnů od převzetí zakázky na vyhotovení překladu či zprostředkování tlumočení je zakázka realizována, tj. je vyhotoven požadovaný překlad či je zabezpečeno doprovodné a jiné tlumočení.

V našich krajských centrech podpory je taktéž v rámci této druhé nové aktivity realizováno síťování poskytovatelů těchto služeb, jejich databáze je průběžně doplňována. Chcete-li se do sítě zapojit, sdělte to Vašemu krajskému koordinátorovi.

Zájemci o tlumočnické či překladatelské služby nebo zapojení do sítě se mohou hlásit na adrese krajského koordinátora.

Kontakty na krajské koordinátory naleznete zde.

Již realizované překlady

Níže na této stránce naleznete překlady, které můžete využít ve svojí školní praxi. V české verzi (první v pořadí) vždy naleznete vždy původní text, podle kterého se můžete orientovat. Výběr přeložených dokumentů vyplývá z dosavadní praxe – jsou vybrané ty typy dokumentů, o které byl opakovaně zájem. Ve vybraných případech je přeložené i více verzí dokumentu. Podle vaší situace můžete nakombinovat jednotlivé odstavce ve Wordu či použít rovnou celé PDF. Překlady jsou rozdělené do následujících kategorií:

Seznam jazyků

U překladů jsou uvedeny zkratky jazyků dle ISO 639-1, které jsou jak v následujícím seznamu, tak po nájezdu myší na zkratku v tabulkách níže se zobrazí její vysvětlení. Aktivně necháváme překládat dokumenty do následujících jazyků:

 • cs – čeština (originál)
 • ar – arabština – العربية
 • bg – bulharština – български език
 • de – němčina – Deutsch
 • en – angličtina – English
 • es – španělština – español
 • fr – francouzština – français
 • it – italština – italiano
 • kk – kazaština – Қазақ тілі
 • mn – mongolština – монгол хэл
 • pl – polština – polski
 • ro – rumunština – română
 • ru – ruština – русский язык
 • sk – slovenština – slovenčina
 • sr – srbština – srpski jezik
 • uk – ukrajinština – українська мова
 • vi – vietnamština – Tiếng Việt
 • zh – čínština – 中文 (ZhongWen)

Aktuálně – poslední překlady ve spojitosti s pandemií či změnami předpisů a zákonů

Desatero nejen pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Doplněno 3. 11. 2020

Výňatek z § 50zákona č. 561/2004 Sb. – změna pro žáky cizince

Jde o změnu zákona vzhledem k tomu, kdy dítě přestává být žákem školy.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Doplněno 30. 10. 2020

Jak nainstalovat WhatsApp?

Jazyk cs mn ru uk vi
Word          
PDF          

Doplněno 30. 10. 2020

Závazné části „Manuálu“: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Jazyk cs ar bg de en es fr mn ro ru uk vi zh
Word                          
PDF                          

Doplněno 31. 8. 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Jazyk cs ar bg de en es it mn ro ru uk vi zh
Word                      
PDF                          

Doplněno 7. 5. 2020

Jak můžete pomoci svému dítěti při vzdělávání na dálku?

Soubor je seznam tipů pro rodiče.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Doplněno 17. 4. 2020

Informace pro rodiče

Soubor je k využití pro školy (pozor – je v něm zvýrazněno místo, kde si každá škola musí doplnit vlastní kontaktní údaje), obsahuje informace pro rodiče, jak mají spolupracovat se školou v době distančního vyučování.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Doplněno 2. 4. 2020 (fr a es 10. 4. 2020)

On-line zdroje pro učení

Soubor zdrojů pro práci žáků cizinců on-line z domova – výuka českého jazyka. Soubor je k využití jak pro pedagogy, vzhledem k tomu, že je k dispozici v 11 jazykových mutacích, je vhodný pro též pro rodiče žáků cizinců.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Doplněno 2. 4. 2020 (fr a es 10. 4. 2020)

Všeobecné informace pro rodiče – ZŠ – letáček

Word cs/vi/sr/mn/zh/en/uk

PDF cs/vi/sr/mn/zh/en/uk

Doplněno 16. 3. 2020

Všeobecné sdělení pro rodiče dětí cizinců z MŠ

Jazyk cs ar bg en mn ru uk vi
Word                
PDF                

Doplněno 13. 3. 2020

Obecné dokumenty

Alergeny

Verze EU

Názvy povinně zveřejňovaných alergenů jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které je možné nalézt na stránkách EUR Lex ve všech jazycích EU. Konkrétně jde o druhou přílohu, kterou zde níže naleznete vyňatou.

Jazyk cs bg da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
Word                                                
PDF                                                

Další jazyky

Jazyk cs ru
PDF    

 

Základní informace o organizaci školního stravování – školní jídelna

Verze I

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word              
PDF              

Verze II

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Žádost o uvolnění z vyučování

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word              
PDF              

Mateřská škola

Dohoda o převzetí dítěte

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Evidenční list do MŠ

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word            
PDF              

 

Plná moc k předávání dítěte

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word            
PDF              

 

Potvrzení lékaře pro vstup dítěte do mateřské školy

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Seznam potřebných věcí do mateřské školy

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word            
PDF              

 

Schůzka pro nově přijaté děti (MŠ)

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Úhrada za předškolní vzdělávání

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word          
PDF            

Základní škola

Hodnocení cizinců při vzdělávání

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Informace o školní družině

Verze I

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word              
PDF              

Verze II

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Jazyková podpora žáků s češtinou jako druhým jazykem

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Klasifikace cizinců

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Klasifikační řád

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Organizační řád školy – školní řád

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Smlouva o přijetí ke vzdělávání na základní škole (pro soukromé školy)

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Zpracování osobních údajů

Informovaný souhlas k poskytnutí údajů o dítěti

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (ZŠ)

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Zápis do první třídy

Jazyk cs ar bg en es ru
Word            
PDF            

Střední škola

Přestup na jinou školu

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word              
PDF              

Pedagogicko-psychologická poradna

Informovaný souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Sdělení rodičům o vyšetření v PPP

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

 

Technická informace k překladům

Překlady jsme zveřejnili jak dokumenty Wordu (DOCX), které můžete následně sami editovat, tak jako PDF, které by vám měly jít zobrazit a tisknout i pokud by nastaly nějaké problémy se znaky v cizích jazycích, např. že bude fungovat špatně font. Pokud máte technický problém s nějakým souborem, můžete kontaktovat přímo správce webu Karla Koláře .