Zápisy do ZŠ na šk. rok 2021/2022 – překlady podpůrných materiálů pro ZŠ – informace pro rodiče cizince

Dobrý den,

NPI ČR připravil pro potřeby ZŠ překlad základních informací spojených se zápisem do ZŠ pro školní rok 2021/2022 v souladu s dokumenty vydanými MŠMT. Dokument je možno doplnit o personalizované údaje školy a poskytnout v jazyce země původu rodičům cizincům (do žlutě označených míst je možné doplnit údaje školy).

Zápisy do ZŠ pro školní rok 2021/2022.

Dále NPI ČR připravil soubornou informaci o systému a specifikách základního vzdělávání v ČR. Materiál se dotýká charakteristiky, cílů a obsahu vzdělávání a zároveň informuje o parametrech dalších školských zařízení jako jsou ŠD, ŠJ. Dotýká se též povinností a práv žáků a rodičů v souladu se školským zákonem.

Základní škola v ČR (základní vzdělávání).

Dokumenty jsou připraveny vždy v české verzi a poté v nejfrekventovanějších jazykových mutacích.

Pokud se vyskytne potřeba přeložení do dalších jazyků, neváhejte nás kontaktovat a NPI ČR Vám příslušnou jazykovou mutaci dokumentu zajistí – pište na adresu halka.smolova@npi.cz.

Přejeme všem klidný průběh letošních zápisů a budeme rádi za podněty pro další podporu škol, kterou by mohl NPI ČR poskytnout.