Záznam Kulatého stolu NPI ČR – Hodnocení žáků-cizinců ve školním roce 2021/2022 – on line – Hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do škol

Přinášíme vám záznam webináře NPI ČR ze dne 19. 5. 2022, který se věnuje hodnocení žáků cizinců, kteří nastoupili do škol ve školním roce 2021/2022 zejména v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Obsah programu navazuje na materiály a metodiky MŠMT