Změny vyhlášek: bezplatná jazyková příprava v ZŠ a SŠ ve školním roce 2022/2023

Od 1. 9. 2022 vstoupily v platnost změny vyhlášek, které přináší malé změny u ZŠ (určenou školou může být každá škola, která má ve školním roce 2022/2023 minimálně 5 žáků cizinců s nárokem na jazykovou podporu, o určení musí škola požádat krajský úřad) a zavádí nový systém jazykové podpory u SŠ. Níže shrnujeme zdroje. MŠMT podpořilo změny vydáním podrobných metodických materiálů s informacemi k jejich realizaci.

Základní školy:

Platné znění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Metodika MŠMT: Materiál platný od 1. 9. 2022 do 31.8.2023: Metodika ke vzdělávání cizinců v MŠ a ZŠ pro školní rok 2022/2023, metodika byla upravena na základě novelizace vyhlášky 48/2005 a je platná po dobu trvání úpravy vyhlášky, tj. 1 školní rok, 2022/2023.

Seznam určených škol v jednotlivých krajích naleznete na stránce kontakty (proklikněte prosím stránku kraje – jméno krajského města ze seznamu) – určenou školou může být každá škola, která má ve školním roce 2022/2023 minimálně 5 žáků cizinců s nárokem na jazykovou podporu, o určení musí požádat krajský úřad.

Možný vzor žádosti o zařazení do jazykové přípravy: ve formátu .do, ve formátu .pdf.

Střední školy:

 Platné znění vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022

Metodika MŠMT: Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy  ve středním vzdělávání šk. rok 2022/2023

DVPP – NPI ČR ve spolupráci s MŠMT připravuje na 19. 9. 2022 webinář k praktické realizaci bezplatné jazykové podpory pro žáky cizince v SŠ. odkaz na přihlášení lze nalézt zde.