Zveřejněn soubor materiálů: Alice Kourkzi: KRABIČKA PRVNÍ ZÁCHRANY PRO UČITELE, první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě

Kompletní soubor materiálů k publikaci Alice Kourkzi: KRABIČKA PRVNÍ ZÁCHRANY PRO UČITELE, první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě, najdete je v sekci Integrace.

Příchod nového žáka bez znalosti češtiny do třídy představuje velkou výzvu. Jedná se o velmi náročnou situaci nejen z pohledu žáka, který se musí rychle adaptovat na nové prostředí, ale i učitele, který se s podobnou situací může, ve své praxi setkat poprvé a čelí řadě otázek. Materiál přináší stručný návod především pro třídní učitele, jak v prvních týdnech po nástupu do školy postupovat, aby se žákovi dostalo maximální možné podpory a byl zajištěn hladký proces integrace do třídy. Věnuje se třem základním otázkám, které si učitel na počátku klade:
Jak žáka integrovat do třídního kolektivu?
Jak žáka učit češtinu?
Jak žáka zapojit do výuky?

Publikace  je doplněna o Informace pro zákonné zástupce (můžete jednoduše vytisknout a předat) – první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě, v 18 jazykových mutacích,  stejně tak seznam doporučených kroků pro pedagogy a průvodce žáka, základní kroky v při začátku výuky ČJ, tyto mutace je možné si stáhnout a vytisknout.

K tomuto souboru jsou k dispozici vytištěné komunikační karty a další jednoduchý obrazový materiál (přílohy 4.4, 4.5, 4.6). Tyto materiály jsou vytištěny na tvrdším papíru, aby bylo možné je opakovaně používat, na vyžádání je rádi zdarma zašleme do školy nebo jsou k vyzvednutí na centrálním pracovišti NPI Praha, Senovážné náměstí 872/25, 110 00  Praha 1, kontaktujte Halku Smolovou Závorovou, tel. 770 124 750, e-mail: halka.smolova@npi.cz.